Over Edux

Team Edux

Mirianne Govers

 “Als je waarden gebruikt als kompas, kom je nooit op een plek waar je niet wilt zijn”.

Ik houd me bezig met interimopdrachten en organisatievraagstukken op het gebied van visie, strategisch beleid en leiderschap en de vertaling daarvan naar het handelen van professionals. Ik sta voor waardengedreven werken: wat vinden we als organisatie belangrijk en hoe richten we samen onze energie om dit vorm te geven?

Mijn onderwijsinhoudelijke en bedrijfskundige achtergrond stelt me in staat om vanuit overzicht en inzicht naar een organisatie te kijken zónder daarbij het belang van kinderen uit het oog te verliezen. Ik sta daarin naast de professional, met een enthousiaste en open houding. Naast organisatiebrede vraagstukken vind ik het belangrijk om in contact te blijven met het werk van docenten en begeleid ik hen in omgaan met gedrag van leerlingen en/of het (weer) stevig en met plezier lesgeven. Dit doe ik in het voortgezet, primair en speciaal onderwijs. 

Neem gerust contact op als je meer wil weten, ik kom graag met je in gesprek.

Adviseur
06 - 50 19 36 21
m.govers@edux.nl
Mirianne Govers