Over Edux

Team Edux

Sabine Louwerens

Het pedagogisch klimaat van de school of klas en de (emotionele) veiligheid van kinderen: dat waren voor mij de belangrijkste drijfveren om in het onderwijs te gaan. Daarom ben ik jaren geleden gestart als leerkracht in het basisonderwijs. Mijn expertise: pedagogisch klimaat, groepsdynamiek, omgaan met gedragsproblemen en communicatie.

Daarnaast ben ik Forest School-trainer. Ik ga met kinderen naar buiten om daar te werken aan executieve functies, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. De natuur speelt een belangrijke rol in deze sessies. Leerkrachten worden meegenomen in het proces. Zo leren ook zij hoe ze doelgericht met kinderen naar buiten kunnen gaan.

Heeft jouw school een vraag op het gebied van gedrag? Ik denk graag mee. Ik ben actief, praktisch, doelgericht en positief.

Adviseur
06 - 10 54 67 90
s.vermeulen@edux.nl
Sabine Louwerens