TRAIN JEZELF, JOUW VAK IS VAN WAARDE

Ontwikkeling van professionals

Hoe zorg je voor goede communicatie tussen alle betrokkenen binnen en buiten de jeugdketen? Hoe zorg je voor een open feedbackcultuur waarin mensen graag van elkaar leren?

Edux geeft gerichte opleidingen en trainingen op individueel, team- of organisatieniveau die de basis leggen voor organisatieverandering. We geven professionals niet alleen de inhoudelijke tools die zij nodig hebben om hun vak uit te oefenen, maar zorgen er ook voor dat hun basisvaardigheden op orde zijn. De focus ligt op kennis, attitude en vaardigheden en er is altijd oog voor welbevinden en betrokkenheid.

Merkbaar veranderen, meetbaar resultaat

Veranderen lukt alleen als mensen in hun eigen tempo kunnen meebewegen en er een open verandercultuur is. Is gedragsverandering van medewerkers nodig, dan brengt Edux deze beweging op gang. Op een verantwoorde manier, passend binnen de jeugdketen. Denk aan een training voor teambuilding of een opleiding voor open communicatie, waarin je feedback leert geven en ontvangen. De trainingen en opleidingen worden altijd ontwikkeld in nauwe samenwerking met het management. Het resultaat? Zichtbare en duurzame gedragsverandering, die merkbaar én meetbaar is.

In je kracht, tot je recht

Je eigen talent benutten én dat van het kind nog meer laten stralen; dat kan alleen als je op de juiste plek zit. Bij Edux zorgen we voor goede aansluiting tussen organisaties en teamleden. Als spil in de keten nemen we graag een verbindende rol in tussen de verschillende partijen.

Zo coachen we leidinggevenden in onderwijs- en kinderopvangorganisaties: hoe benut je talenten binnen de huidige medewerkers? Ook denken we mee over de uitwisseling van professionals, de inzet van zij-instromers of innovatieve manieren waardoor met minder of ánder personeel kwaliteit verbeterd wordt.

Edux verbindt.

gratis adviesgesprek aanvragen?

Bel voor een afspraak of laat hier je gegevens achter.