VISIE EN LEIDERSCHAP: OPGETELD VAN WAARDE

Management en organisatie

Wil je duurzame verandering tot stand brengen? Dan is innovatief leiderschap nodig en een professionele cultuur waarin mensen openstaan voor verandering. Keuzes moeten worden gemaakt en prioriteiten gesteld. En om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, is daadkracht en draagvlak nodig. Hoe draag je uit waar jij in gelooft en hoe enthousiasmeer je jouw mensen? Wij helpen je met het formuleren én implementeren van je visie. Edux ondersteunt het management van onderwijs- en kinderopvangorganisaties. Of je nu coördinator, manager, directielid of bestuurder bent, we lopen als het ware met je mee om de ontwikkeling van je organisatie te begeleiden. Van visie tot beleid, van papier naar praktijk. Zo begeleiden we verbetertrajecten duurzaam en creëren we écht impact.

Veranderen is nodig, maar wel met beleid

‘Verandering is de enige constante’ - Heraclites, Grieks filosoof

Veranderingen helpen ons vooruit. Wij geloven in een lerende organisatie, in het belang van het lerende kind. Edux stroomlijnt veranderingen naar beleid en ontwikkelt verrassende concepten. Op allerlei niveaus en vaak compleet anders. Met concepten als ‘FONK’ en ‘Digitalig’ bereiken we gedragsverandering bij professionals en daarmee ook bij kinderen.

Ook andere ontwikkelingen vragen om afstemming tussen de lagen in en/of buiten organisaties. De samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg in kindcentra bijvoorbeeld, of het groepsoverstijgend werken. Vanwege vele inzichten, belangen of opvattingen is dit vaak helemaal niet eenvoudig te realiseren. Duurzaam veranderen vraagt om een professionele cultuur en leiderschap vanuit visie. Maar hoe doe je dat? Hoe richt je je organisatie anders in? Hoe zorg je dat besturen, leidinggevenden, leerkrachten en pedagogisch medewerkers zich herkennen in nieuwe doelen en beleid? En wat betekent dat voor financiële geldstromen? Of voor digitalisering? Wij adviseren je graag.

Volgens alle regels, goed voor de dag

Wie zich bezighoudt met kindontwikkeling heeft te maken met veel wet- en regelgeving, die geregeld wordt geactualiseerd. De onderwijsinspectie brengt bijvoorbeeld wijzigingen aan in het toezichtkader dat ze hanteert. Een ander voorbeeld is de Wet IKK, die Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en babytrainingen voorschrijft.

Met Edux blijf je bij. Wij helpen je voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. Edux adviseert en ondersteunt bij het schrijven van het strategisch beleid van jouw organisatie. We voeren audits uit en leiden auditoren op die zelf audits kunnen verzorgen. Samen verbeteren we kwaliteit, zodat je elke dag goed voor de dag komt, óók tijdens een bezoek van onderwijsinspectie of GGD.

Edux helpt je verder.

gratis adviesgesprek aanvragen?

Bel voor een afspraak of laat hier je gegevens achter.