KINDONTWIKKELING BEGINT NIET VOOR NIETS MET 'KIND'

voorop in jeugdontwikkeling

Elk kind moet alle kansen krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen; wij geloven in deze ambitie en nemen graag het voortouw. Net als jij plaatst Edux kinderen en jongeren centraal; samen spannen we ons ervoor in dat ieder kind zijn of haar eigen route kan doorlopen. We halen alles uit de kast om hen te laten opgroeien tot zelfstandige, sociale en bekwame volwassenen. We doen dit met kindontwikkeling op maat, inspelend op persoonlijke behoeften. Het is daarbij een must dat jij, de professional, in je kracht staat.

Ook vernieuwing moet je ontwikkelen

Weloverwogen en samen met jou zet Edux zich in voor innovatieve, doorlopende leerlijnen die aansluiten bij jeugdontwikkeling in deze tijd. Oude structuren en systemen in onderwijs en kinderopvang? Die laten we los. We zoeken de echte vernieuwing op. Zorgen ervoor dat alle partijen uit de keten dezelfde taal spreken, elkaar weten te vinden én begrijpen. Met kindontwikkeling tot doel brengt Edux partijen samen: binnen het brede netwerk van onderwijs, kinderopvang, zorg en ouders initiëren we samenwerking en vormen we educatief partnerschap. Bijvoorbeeld met een voorziening zoals een integraal kindcentrum (IKC) en met initiatieven voor ouderbetrokkenheid en -participatie.

Experimenteren vanuit expertise

Edux durft de jeugdketen anders te benaderen en pioniert op dit terrein graag met samenwerkingspartners. Welke nieuwe werkplaatsen, nieuwe vormen, andere momenten zijn er voor onderwijs en kindontwikkeling op maat? Welke nieuwe combinaties van zorg, sport, onderwijs of burgerschapsontwikkeling kunnen we maken? We kiezen voor innovatie en onderzoeken hoe we de jeugdketen naast bestaande systemen anders kunnen organiseren.

Edux maakt impact.

gratis adviesgesprek aanvragen?

Bel voor een afspraak of laat hier je gegevens achter.