Over ons

Hier staan we voor

Sterke professionals voor volgende generaties

Wij willen volgende generaties de kans geven om zich te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Sterke professionals zijn daarbij nodig. Deskundige, vaardige mensen met een feilloos richtinggevoel. Wij versterken professionals met advies, training en coaching. Via een integrale aanpak verbinden we strategie en praktijk. Dat doen we met plezier: enthousiasme is onze brandstof voor samenwerking.
Samen zetten we de zaak in beweging en brengen we verandering tot stand. Zodat kinderen en jongeren kunnen opgroeien tot sociale, bekwame en zelfstandige volwassenen. En een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van nu en de toekomst.

Bekijk ons team

 

Hier gaan we voor

104 zinvolle jaren

Kinderen die nu worden geboren, hebben een levensverwachting van meer dan 100 jaar. Dat is geen toekomstmuziek, maar een feit met grote gevolgen. Volgende generaties werken misschien wel door tot na hun 80ste. Of hun loopbanen bestaan uit meerdere carrières, in verschillende kennisgebieden. Bewezen is dat investeringen op jonge leeftijd zich op latere leeftijd dubbel en dwars terugbetalen. Is de basis vroeg op orde? Dan heeft een mens daar een leven lang plezier van.

Het is overduidelijk. Professionals voor wie Edux zich inzet, hebben een essentieel beroep. Op dit moment groeien in Nederland 3,8 miljoen kinderen en jongeren op. Zij vragen om andere en meer diverse ondersteuning. Want bestaande structuren en systemen – waarin iedereen van 0 tot 13 ongeveer dezelfde route doorloopt – sluiten niet altijd aan.

Edux zoekt daarom de vernieuwing op. Samen met alle professionals die zich daartoe geroepen voelen. Professionals die experimenteren. Bijvoorbeeld met nieuwe vormen van ondersteuning. Of met combinaties van onderwijs en andere voorzieningen. Alles met één doel: een positieve impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daar gaan we voor. Samen.

Lees onze artikelen

Edux

De naam Edux is afgeleid van ‘educatie’, dat staat voor opvoeding, onderwijs en vorming. Met de ‘x’ van vermenigvuldigen. En altijd daarbij opgeteld: leren door te ervaren.

Wij zijn JONG

Edux is onderdeel van Wij zijn JONG. Want samen bereiken we meer. We leren van elkaar en versterken elkaar in onze missie: alle kinderen en jongeren alle kansen geven om ze te helpen opgroeien tot sociale, bekwame en zelfstandige volwassenen. Alle merken van Wij zijn JONG werken vanuit dezelfde pedagogische visie en een gezamenlijke strategie. Meer weten? Kijk op wijzijnjong.nl.