Klachten, verbeterpunten en complimenten

Klantreacties

Bij Edux vinden we jouw mening zeer belangrijk. We zijn blij met complimenten en suggesties, maar ook met tips en klachten doen we ons voordeel. In alle gevallen is het verbeteren van onze dienstverlening ons doel. Bespreek je reactie altijd eerst met de betrokken adviseur.  Zij kunnen dan direct actie ondernemen.
Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je jouw klantreactie indienen via ons klantreactieformulier.

Procedure

  1. Onvrede pakken we het liefst aan bij de bron, daar waar het ontstaat. Wij vragen klanten en medewerkers om onvrede met elkaar te bespreken. Leidt het gesprek niet tot een oplossing of wil je jouw onvrede bij de organisatie melden, dan kun je onderstaand formulier voor klantreacties invullen. Dit formulier komt rechtstreeks binnen bij de afdeling Kwaliteit & Veiligheid van Wij zijn JONG.
  2. Je ontvangt binnen één week schriftelijk bericht over wie de klantreactie afhandelt. De afdeling Kwaliteit & Veiligheid registreert de afhandeling van de klantreactie en legt de afspraken tijdens het proces vast. We streven ernaar om drie weken na binnenkomst van je reactie een passende oplossing te hebben voorgesteld.
  3. Na afhandeling van de klantreactie verifieert de behandelaar of je tevreden bent over de voorgestelde oplossing en het proces. De behandelaar neemt contact op en koppelt de gemaakte afspraken terug. Hierna ontvang je een schriftelijke terugkoppeling en wordt jouw reactie officieel gesloten.
  4. Indien nodig of gewenst zetten wij samen met de directeur organisatie brede verbeteringen in gang.

Wat als je het niet eens bent met de oplossing?

Wanneer de afhandeling van jouw reactie niet leidt tot een bevredigende oplossing, kun je je wenden tot de klachtencommissie Stichting KOMM.

Voorwaarden:

  • Om voor behandeling in aanmerking te komen dien je de klacht schriftelijk in te dienen, dit kan via het klachtformulier op de website;
  • De klachtencommissie doet geen uitspraak over schadevergoedingen en kent die ook niet toe;

Aanmelding bij Stichting KOMM is laagdrempelig; je hebt geen advocaat nodig. Edux is aangesloten bij Stichting KOMM en daardoor brengt klachtbehandeling of mediation voor klager en beklaagde geen kosten met zich mee.

Stichting KOMM kan geen maatregelen nemen. Wél kan zij een advies geven dat gericht is aan het bevoegd gezag van de school. Dat kan een advies zijn over een maatregel tegen de klager en/of de beklaagde, maar het kan ook betrekking hebben op het beleid of de veiligheid van de school in het algemeen. Tegen een beslissing van de klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.