Over Edux

Team Edux

Jolijn Schlahmilch

In een wereld die voortdurend in beweging is, rijzen cruciale vragen: Waarom handelen we zoals we dat doen, en is dit nog steeds relevant? Maar nog essentiëler: Hoe durven we te veranderen als het antwoord op de vorige vraag ‘nee’ is?

Binnen het onderwijs streven we regelmatig naar een balans tussen het ontwikkelen van fundamentele basisvaardigheden en basiskennis én het stimuleren van unieke talenten. Dat is een blijvende uitdaging binnen een vrij universeel onderwijssysteem.

Het vergt vastberadenheid en moed om uniek te zijn, want ware uniciteit ontstaat juist wanneer we ons onderscheiden van de massa. Diversiteit omarm ik, waarbij ik ruimte geef aan meningsverschillen en streef naar wederzijds begrip zonder per definitie te eisen dat men hetzelfde denkt en/of vindt. Door mijn achtergrond in de onderwijswetenschappen en ervaring als talentbegeleider en mentor in het voortgezet onderwijs binnen een vernieuwend onderwijsconcept, combineer ik analytisch, creatief en kritisch denken met menselijkheid, ruimdenkendheid en empathie. Dit alles wordt gevoed door een gezonde dosis humor, durf en een tikkeltje brutaliteit.

Door prioriteiten te geven aan de zaken die er écht toe doen en sommige schijnbaar belangrijke zaken met een korreltje zout te nemen, ga ik samen met andere professionals op zoek naar passende benaderingen en oplossingen voor uitdagende hedendaagse vraagstukken. In mijn visie stel ik (zelf-)reflectie op het proces en de ontwikkeling voorop, omdat hierin de sleutel ligt tot duurzaam succes.

Trainee adviseur
06 - 21 36 29 24
j.schlahmilch@edux.nl
Jolijn Schlahmilch