Over Edux

Team Edux

Ietje Corman

Mijn drijfveer? Pedagogische visie in de praktijk uitdragen. Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching (PEB) is daar een prachtig effectief middel voor. In het klein kijken naar kinderen, om daar grootse betekenissen aan te kunnen geven. Mijn passie gaat uit naar kijken naar de grote diversiteit onder kinderen en hun vele betekenisvolle initiatieven. Het blijft mij verwonderen wat kinderen ons allemaal laten zien en daarmee vertellen. Mijn missie: zoveel mogelijk professionals hierin meenemen en ze betekenis laten geven aan wat de kinderen hen werkelijk laten zien. Op die manier kunnen kinderen als inspiratiebron worden gezien en beter ondersteund worden in dat wat ze nodig hebben.

Inmiddels ben ik ruim 30 jaar werkzaam in de kinderopvang. Begonnen als pedagogisch professional, vervolgens 20 jaar als manager van verschillende kinderopvanglocaties en sinds 2008 als landelijk opleider video-interactiebegeleiding (VIB). Per 01-01-2023 heb ik VIB losgelaten en aangepast naar PEB. Wetenschappelijk bewezen effectief in het werken met kinderen. Hetzelfde prachtige werk maar dan in een ander jasje.

Adviseur
06 - 10 73 69 42
i.corman@edux.nl
Ietje Corman