Over Edux

Team Edux

Ietje Corman

Mijn drijfveer? Pedagogische visie in de praktijk uitdragen. VIB is daar een prachtig effectief middel voor. In het klein kijken naar kinderen, om daar grootse betekenissen aan te kunnen geven. Ik geloof in diversiteit, nieuwsgierigheid en competente kinderen. Het blijft mij verwonderen wat kinderen ons allemaal kunnen laten zien. Mijn missie: zoveel mogelijk professionals hierin meenemen. Zodat we kinderen werkelijk als inspiratiebron zien.

Inmiddels ben ik ruim 30 jaar werkzaam in de kinderopvang. Begonnen als pedagogisch medewerker, vervolgens 20 jaar als manager van verschillende kinderopvanglocaties en sinds 2008 als landelijk opleider video-interactiebegeleiding (VIB).

Adviseur
06 - 10 73 69 42
i.corman@edux.nl
Ietje Corman