Over Edux

Team Edux

Anna van Kempen

Twaalf jaar heb ik binnen de jeugdzorg gewerkt. Hier heb ik mijn rugzak kunnen vullen met kennis op het gebied van pedagogiek, gedrag en coaching. Ik heb jeugdigen begeleidt bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Nu leg ik mijn focus op de ontwikkeling en bewustwording van professionals binnen de kinderopvang en het onderwijs. Ik richt me met name op kinderopvang en onderwijs rondom verkeerseducatie. Zo geef ik bijvoorbeeld trainingen op het gebied van verkeer. Het aanleren en verbeteren van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die noodzakelijk zijn voor een veilige verkeersdeelname, inclusief de wil om veilig aan het verkeer deel te nemen. Hiermee wil ik pedagogisch professionals stimuleren om het beste uit zichzelf én de kinderen te halen.

Adviseur
06 - 25 67 78 49
a.vankempen@edux.nl
Anna van Kempen