Over Edux

Team Edux

Maira Vermeulen-Spruit

Kinderen krijgen al jong te maken met het verkeer. Nooit te vroeg om te beginnen met verkeersopvoeding dus.

Als trainer verkeer voor basisscholen is mijn passie voor verkeerseducatie ontstaan. Ik train en adviseer (professionele) opvoeders, zoals leidinggevenden en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Ook geef ik voorlichting aan ouders en maak ik ze bewust van hun belangrijke voorbeeldrol in het verkeer. Hoe kunnen zij die rol positief inzetten voor het ontwikkelen van veilig verkeersgedrag van hun kind?

In opdracht van gemeenten in verschillende provincies streef ik ernaar dat verkeersopvoeding op de agenda komt te staan. Zowel in de praktijk als in het beleid van de kinderopvang. Dit doe ik met het project JONGleren in het Verkeer en het certificeringstraject Groen Licht! Hierdoor maken steeds meer kinderen in de voorschoolse periode kennis met het verkeer. Zodat we een sterke doorgaande leerlijn creëren met de verkeerseducatie op de basisscholen.

Adviseur
06 - 25 67 90 37
m.vermeulen@edux.nl
Maira Vermeulen-Spruit