Over Edux

Team Edux

Eloise van der Laan

Als adviseur ga ik met professionals in gesprek over kindontwikkeling. Tijdens beeldcoaching verbinden we theorie aan praktijk en beleving. We kijken samen naar filmbeelden en geven betekenis aan initiatieven van kinderen. Zo zien we het effect van de speelleeromgeving en onze manier van begeleiden. Én kunnen we beter aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Daardoor groeit hun welbevinden en betrokkenheid en ontwikkelen zij zich beter.

Daarnaast richt ik mij, vanuit mijn eigen ervaring met meertaligheid, op het verrijken van professionals met kennis en vaardigheden in het omgaan met meertaligheid.

Mijn ervaring: door niet te oordelen maar je juist in te leven in een ander, kun je met iedereen contact maken en groeit vertrouwen sneller. Ik hecht waarde aan veiligheid en respect. Zo spreken we eerlijk met elkaar over wat belangrijk is in het leven van kinderen.

Adviseur
06 - 25 67 90 53
e.vanderlaan@edux.nl
Eloise van der Laan