Beredeneerd en cyclisch werken

Aanbodplanning

Aanbodplanners, plannings- en evaluatieformulieren zijn praktische hulpmiddelen voor leerkrachten van groep 1 en 2 om beredeneerd en cyclisch te werken.

Focusdoelen per ontwikkelingsgebied

De aanbodplanner is een overzichtelijk document waarin per ontwikkelingsgebied de focusdoelen staan beschreven waar tijdens een periode expliciet de focus op komt te liggen. Alle activiteiten staan vervolgens in dienst van het behalen van de gestelde focusdoelen. We raden aan om te werken met vijf periodes in een schooljaar, van vakantie tot vakantie. Dit houdt in 5 aanbodplanners voor groep 1 en 5 aanbodplanners voor groep 2.

Evalueren

Gedurende een periode vult de leerkracht een evaluatieformulier in. Op het evaluatieformulier zijn zowel alle doelen als alle leerlingen zichtbaar. Dagelijks observeert de leerkracht op deze doelen en gedurende de hele periode doet de leerkracht informatie op over de ontwikkeling van leerlingen. Aan het einde van de periode worden verzamelde gegevens geanalyseerd. Niet behaalde doelen worden sleepdoelen en worden meegenomen naar de volgende periode.

Tips

- Wees kritisch en analyseer je schoolpopulatie en de minimale einddoelen om op basis daarvan tot een beredeneerd aanbod te komen.
- De doelen die niet in de aanbodplanners staan, moeten geïntegreerd worden in routines. Deze doelen worden niet specifiek gedurende een periode ingepland, maar komen structureel dagelijks of wekelijks aan bod.

Planners van alle periodes

De aanbodplanning groep 1, voor periode 1, kun je hier gratis downloaden. De aanbodplanning groep 2, voor periode 1, kun je hier gratis downloaden.

Ben jij geïnteresseerd in de planners van alle periodes voor het gehele aanbod en ben jij er klaar voor om het aanbod voor groep 1 en/of 2 eens in een nieuw licht te zien? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@edux.nl.