OVER EDUX

Nieuws

De pedagogisch coach

15 juni 2021

Je hebt vol enthousiasme je opleiding pedagogisch coach in de kinderopvang afgerond en je mag deze functie eindelijk in de praktijk vervullen. De eerste maanden komt er wellicht van alles op je af, maar uiteindelijk vind je je plekje binnen de organisatie en ga je vol energie aan de slag. En na een tijdje loop je wellicht tegen zaken aan waarvan je niet goed weet of dat aan jouw locatie ligt of dat het overal voorkomt. Misschien krijg je het gevoel dat je iets anders moet doen binnen het coachen, maar wat dan? Adviseur Anneke van Liempd neemt je hierin mee.


Binnen de kinderopvang bestaan de beroepen pedagogisch coach en pedagogisch beleids-medewerker, als ook een combinatie van deze twee. Soms wordt het een en ander nogal eens door elkaar gebruikt. Goed om daar wat duidelijkheid in te scheppen.

Pedagogisch coach vs. pedagogisch beleidsmedewerker

Als pedagogisch coach ben je de schakel tussen het opgestelde pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. Dat betekent dat je pedagogisch professionals, wellicht beter bekent als pedagogisch medewerkers, onder meer helpt bij het signaleren van knelpunten in hun werk. Dan hebben we het onder andere over hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden. Je achterhaalt samen de coaching behoefte van de pedagogisch professional en je gaat hiermee aan de slag. Je observeert, analyseert en ontwikkelt ideeën om samen de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en/ of hoog te houden. Je hebt dus een actieve rol in de ontwikkeling van pedagogisch professionals.

Als pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkel je het pedagogisch beleid. Daarmee bedoelen we de richtlijnen over hoe er gewerkt wordt binnen een kinderopvangorganisatie om de ontwikkeling en het gedrag van kinderen te observeren en te stimuleren. Je vertaalt dit beleid naar concrete methoden of manieren waarop de medewerkers met de kinderen omgaan. Je bewaakt daarnaast de kwaliteit en stelt het pedagogisch beleid bij, als er verbetering nodig is.

Wanneer je werkt in een grotere organisatie zijn er vaak meerdere pedagogisch coaches aan het werk. Dat is heel fijn om samen te sparren, te overleggen, elkaar te bevragen en samen verder te ontwikkelen. Werk je in een kleinere organisatie, dan zou het maar zomaar kunnen zijn dat jij de enige bent aan wie deze mooie rol is toegedeeld. Vanuit al je kwaliteiten en zelfreflectie zal je waarschijnlijk mooie stappen maken met je collega’s. Toch heb je vast wel eens behoefte aan uitwisseling met collega coaches.


tips
  • Ga als pedagogisch coach altijd uit van verschillende perspectieven; wat betekent hetgeen wat je ziet voor het kind, voor de professional en voor de ouder?
  • Vanuit welke waarden en normen werkt de pedagogisch professional die je coacht? Heb je al eens daarnaar geïnformeerd?

  • Ben je je bewust van de taal die je gebruikt tijdens het coachen? En ben je je ook bewust van jouw lichaamshouding? Film jezelf eens een keertje voor je eigen reflectie!


verdiepingsmodules voor de pedagogisch coach

Binnen Edux spelen we hierop in door verdiepingsmodules voor pedagogisch coaches in de kinderopvang aan te bieden. In deze modules kom je laagdrempelig in contact met andere coaches. We werken in kleine groepen waardoor er veel mogelijkheid tot uitwisseling en verdieping is. Bij elke module laten we een ander onderwerp aan bod komen. Vandaag neemt Anneke je mee in twee van de verdiepingsmodules, namelijk ‘Opvoeden doen we samen’ en ‘Team in beeld’.

Anneke: ‘In de module ‘Opvoeden doen we samen’ richten we ons op het feit dat de samenwerking met ouders essentieel is om kinderen volop de ruimte te geven om zich te ontwikkelen en om tot ontdekken te komen. We gaan dieper in op gespreksvoering, over je eigen opvoeding, op duurzame samenwerking en inclusie. Allemaal onderwerpen waar je online al het nodige over kunt vinden. Dat is natuurlijk niet zonder reden! Al deze onderwerpen zijn van belang om als pedagogisch coach de juiste lijn uit te zetten binnen jouw organisatie.

In de module ‘Team in beeld’ ga jij jouw team beter in beeld brengen zodat jij gerichter kunt gaan coachen. Dat is heel belangrijk, raak jij de juiste snaar bij ál je collega’s? Ontwikkeling binnen je team vasthouden vraagt bij voortduring een vervolg. We gaan in gesprek over de kracht van taal en hoe je dat efficiënt kunt gebruiken bij het coachen.’


uitwisselen is goud waard

In alle verdiepingsmodules van Edux worden werkvormen gedeeld, die handvaten geven om de verbinding binnen jouw team te versterken. Ook is er ruim de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over eigen praktijksituaties en de uitdagingen die je daarin tegen komt. Al met al een mooie manier om met andere coaches in contact te komen, wat hopelijk leidt tot mooie verbindingen binnen jouw werkveld.

Meer weten? 

De rol van pedagogisch coach in de kinderopvang biedt veel mogelijkheden, creativiteit, contact en uitdaging. Ben jij pedagogisch coach in de kinderopvang en heb je interesse in verdieping, uitwisselen van informatie, delen van ervaringen en nieuwe contacten leggen? Neem vrijblijvend contact op met Anneke van Liempd.

 

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF