kernwaarde Groei fonk

Je verwonderen, het onbekende aangaan, zelf doen en ervaren en daarop reflecteren. Kinderen leren direct en indirect van de natuur. Groei is een van de vier kernwaarden van FONK. De FONK-omgeving stimuleert groei in vele facetten. Kinderen vinden er stimulansen om hun persoonskenmerken breed te ontwikkelen. Wat voel ik? Wat denk ik? En hoe gedraag ik me? Zo groeien zij uit tot zelfstandige, sociale, veerkrachtige en bekwame mensen.

 
Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Neem dan contact op met één van onze FONK-experts via fonk@edux.nl