Voor het kind van nu

Het kind van nu heeft een passende ontwikkelomgeving nodig. FONK creëert educatie vanuit verbinding, tussen innerlijke mens en buitenwereld.

FONK bereidt kinderen beter voor op de toekomst dan nu gebeurt. De natuur is daarbij een belangrijke inspiratie- en activatiebron. FONK geeft volop aandacht aan het ontwikkelen van cruciale competenties voor de wereld van morgen. Want als ontwikkelingen steeds sneller gaan en de wereld voortdurend verandert, wat heb je dan nodig?

Een sterke persoonlijkheid, die vanuit een eigen kracht en respect voor mens en omgeving de juiste keuzes kan maken. Die verandering kan beoordelen, benutten en bereiken. Een zelfbewust individu dat actief en creatief, werk en leven vormgeeft.

vISIE

De wereld om het kind heen is enorm veranderd. De techniek wordt steeds beter. Steeds meer dingen gaan digitaal. Die veranderingen gaan door. En snel ook. Soms hebben kinderen wat meer hulp nodig. Zodat ze zich in deze snel veranderende wereld beter kunnen ontwikkelen. Zodat ze ontdekken: dit ben ik! Zo sta ik in de wereld! En vind ik iets lastig? Kijk dan eens naar de oplossing die ik zelf weet te bedenken!

FONK laat kinderen zelf ontdekken waar ze goed in zijn. Hoe FONK dat doet? Door naar buiten te gaan. De natuur in! Want in de natuur voelt leren niet zo als leren. Daar leren kinderen door te doen. Door in beweging te zijn. Samen te zijn met anderen. En zo steeds handiger te worden in bepaalde dingen. Dat kan zijn: het bedenken van een technische oplossing. Maar het kan ook zijn: leren doorzetten. Meer zelfvertrouwen krijgen. Zelfstandiger worden. Of beter om leren gaan met veranderingen.

Elk kind mag bij FONK zichzelf zijn. En op zijn of haar eigen manier groeien. FONK verbindt iedereen om het kind heen: ouders, kinderopvang, onderwijs, de omgeving van de school, jeugdzorg. Maar bijvoorbeeld ook overheden en natuurorganisaties. Samen kunnen we die verbinding maken. Zo kan het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Op een manier die ook echt bij het kind past.

Missie

FONK kiest voor de natuur als inspiratie om te leren. Binnen FONK is het ontwikkelen van kinderen maatwerk. Om dat te bereiken maakt FONK de verbinding met de wereld om het kind heen. Want het is belangrijk dat iedereen zich prettig en betrokken voelt. Het kind zelf. De ouders en/of opvoeders. En de professionals. FONK laat het kind ontdekken waar het goed in is. Zodat het kind uit kan groeien tot een persoon, die weet wat hij of zij kan en wil. Maar ook op sociaal gebied, als mens tussen de mensen en als onderdeel van de natuur. In een wereld die blijft veranderen.

Kernwaarden

Ontdekken
Het vinden van passies en talenten, omgaan met onbekende situaties, leren uit interactie met de omgeving; ontdekken is een belangrijke pijler van FONK. De natuur vormt hierbij een bron van inspiratie. Professionals scheppen ruimte om tot ontdekking te komen. Ze stimuleren kinderen op didactisch en sociaal vlak en op alle andere belangrijke gebieden. FONK laat het kind leren door het zelf vragen te laten stellen, door te doen en te ervaren.

Verbinding
Doordat kinderen, professionals, ouders en de omgeving samenwerken, bouwen kinderen betekenisvolle relaties op met de wereld om hen heen. Deze ervaringen nemen zij mee naar ‘binnen’. Zo leren kinderen in verbinding te staan met zichzelf, met elkaar en met de omgeving en natuur.

Verantwoordelijkheid
Goed voor jezelf zorgen, voor anderen en voor je omgeving. Verantwoordelijkheid nemen is een cruciale competentie. Professionals geven het voorbeeld met een juiste voorbereiding van de lessen, het nakomen van afspraken en zorg voor de leeromgeving van het kind. Ze stimuleren kinderen om eigenaarschap te nemen over hun eigen groei- en leerproces. Zo ontwikkelen zij bewustzijn en betrokkenheid.

Groei
Je verwonderen, het onbekende aangaan, zelf doen en ervaren en daarop reflecteren. Kinderen leren direct en indirect van de natuur. De FONK-omgeving stimuleert groei in vele facetten. Kinderen vinden er stimulansen om hun persoonskenmerken breed te ontwikkelen. Wat voel ik? Wat denk ik? En hoe gedraag ik me? Zo groeien zij uit tot zelfstandige, sociale, veerkrachtige en bekwame mensen.

Contact

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Neem dan contact op met één van onze FONK-experts via fonk@edux.nl.

FONK is ontwikkeld samen met:

Wij zijn JONG

Strategisch partner INOS

KC De Avonturier (voorheen KBS Effen)