OVER EDUX

Nieuws

Verkeerseducatie in de praktijk

17 juni 2021

In de eerste levensjaren leren jonge kinderen (ongemerkt) heel veel. Zo ook op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid. Kinderen die regelmatig met hun ouders het verkeer in gaan en van hen het goede voorbeeld krijgen, plukken daar op latere leeftijd de vruchten van. Kinderen leren niet alleen van hun ouders. Ook professionele opvoeders kunnen een bijdrage leveren, door regelmatig met de kinderen te spelen en te praten over verkeer.


Verkeerseducatie kan een mooie plek innemen in het (thematische) aanbod van de kinderopvang, gastouder en/of peuterspeelzaal. Steeds meer gemeenten zien het belang in van een vroege inzet van verkeerseducatie. De gemeente Tilburg ondersteunt dit jaar wel 20 locaties in hun deelname aan het project JONGleren in het Verkeer. Zo ook kinderopvang ‘Klein & Wijs’ uit Tilburg. Daria Ghiani, eigenaresse van kinderopvang ‘Klein & Wijs’ neemt je mee in haar praktijkervaring.

Leerzaam thematisch aanbod

Daria vertelt: ‘Dankzij de leerzame (spel)materialen en het ruime lesaanbod van JONGleren in het Verkeer hebben wij gedurende zes weken met veel plezier gewerkt aan het thema Verkeer. Iedereen was enthousiast, de kinderen, de ouders én de pedagogisch medewerkers. We hebben zes leuke en leerzame werken gehad’.

 

In het kader van het project JONGLeren in het verkeer heeft ‘Klein & Wijs’ ondersteuning gekregen van Edux adviseur Maira Vermeulen. Maira heeft de pedagogisch medewerkers in een scholings-bijeenkomst meegenomen in het belang van verkeerseducatie op jonge leeftijd. In deze interactieve bijeenkomst wordt er stilgestaan bij de ontdekkingsdrang van jonge kinderen en dat zij al veel van het verkeer begrijpen. Wist je bijvoorbeeld dat een gemiddelde tweejarige al weet dat je moet stoppen voor rood licht? Tijdens de bijeenkomst worden de bijbehorende materialen toegelicht, zoals de oefenverkeersborden en het houten wegenmateriaal met losse stoepen. Samen met de pedagogisch medewerkers wordt er zo een start gemaakt aan de voorbereiding van het project en de projectweken.

 

Het team van ‘Klein & Wijs’ is vervolgens zelf met de kinderen aan de slag gegaan, in de door Daria benoemde projectweken. Daria: ‘Het thema verkeer was goed te combineren met het reguliere VVE programma (Uk & Puk) en was echt een verrijking op ons huidige aanbod. Het thema verkeer gaan we voortaan meenemen in onze jaarplanning’.

 

ouderbetrokkenheid

Naast de bewustwording van de professionals, wordt er door adviseur Maira, in samenwerking met het team, ook aandacht besteed aan de ouderbetrokkenheid. Daria vertelt: ‘Om ouders te betrekken in de verkeersopvoeding hebben we hen via onze maandelijkse nieuwsbrief geïnformeerd over het thema. Gedurende de themaweken hebben we op alle groepen (baby- dreumes- en peutergroep) van verschillende ouders positieve reacties gehad over het thema en het activiteitenaanbod. Met name op de peutergroep gaven ouders (en peuters zelf) concrete voorbeelden over hoe ze thuis bezig zijn geweest met het thema. Voorbeelden als ‘samen lezen uit het boek ‘Fixie wil ook mee’’, ‘op de fiets echte verkeersborden spotten’ en ‘oefenen met oversteken met uitleg door de kinderen zelf’ zijn activiteiten die ouders thuis ondernomen hebben. Wij hebben de indruk dat het thema zowel bij ‘Klein & Wijs’ als thuis hot item was.’

Adviseur Maira vult aan: ‘Normaliter verzorgen we een ouderbijeenkomst om de ouderbetrokkenheid en bewustzijn van ouders te vergroten. Vanwege de Coronamaatregelen zijn dit soort activiteiten op dit moment moeilijker te organiseren. Alle ouders ontvangen nu een prentenboek in het thema verkeer, genaamd ‘Fixie wil ook mee!’ Het boekje nodigt uit om samen te praten over het verkeer. Wat is veilig? Waar letten we op? Het boekje eindigt met de verkeersbelofte: ‘Altijd het goede voorbeeld te geven in het verkeer’. Ouders zetten echt een handtekening onder deze belofte. Dit maakt ze bewust van het feit dat kinderen hen in alles nadoen, waardoor zij zelf ook bewuster omgaan met de verkeersregels’.

 

En ‘Fixie wil ook mee!’ is een succes bij ‘Klein & Wijs’. Daria: ‘In de eerste week van het thema hebben we aan alle dreumesen en peuters het prentenboek van Fixie uitgereikt. Daarnaast zijn ouders via Klasbord (interne communicatietool) ingelicht over de ouderactiviteit Fixie wil ook mee! We hebben in totaal 42 boekjes uitgereikt. Daarvan is al meer dan de helft ondertekend retour gekomen’.


praktijk dichtbij

Juist het thema verkeer leent zich ervoor om praktijksituaties zo reel mogelijk na te bootsen. Denk aan het maken van een straat met oversteekplaats en een echt werkend verkeerslicht om zo te oefenen met uitkijken en oversteken. Maar het hoeft niet alleen te blijven bij het ‘nabootsen’. Het team van ‘Klein & Wijs’ regelde een echte buschauffeur met een stadsbus op hun locatie. En er kwam zelfs ook een echte politieagent op de motor op bezoek. Je kunt haast niet dichter aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen!

Meer weten? 

Leren in het verkeer, er is zoveel meer! Naast buiten het verkeer beleven en ontdekken valt er ook binnen heel veel te beleven met het thema verkeer. Wil je met jouw locatie op een speelse manier thematisch met verkeer aan de slag? Dan is JONGleren in het Verkeer vast iets voor jouw locatie. Wil je meer weten? Bekijk hier de informatie over JONGleren inclusief onze visual en bekijk hier de beoordeling van de programma’s.

 

Wil je nog meer weten over verkeerseducatie in de kinderopvang? Neem dan contact op met adviseur Maira Vermeulen.

 

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF