Kwaliteitscontract PEB

De PEB opleidingen worden afgesloten met een FCB-erkend certificaat Pedagogisch Educatief beeldcoach. Om dit certificaat te behouden is het nodig een kwaliteitscontract af te sluiten. Met dit kwaliteitscontract wordt de kwaliteit bewaakt en blijft de PEB coach op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Wat houdt het Edux PEB kwaliteitscontract in en wat krijg je ervoor:

  • Twee keer per jaar een ontwikkelkring. Tijdens deze bijeenkomsten heeft de deelnemer inbreng van eigen beelden, zowel van pedagogische situaties als van zelf gevoerde feedback gesprekken. Middels het invullen van een ontwikkelkaart wordt de ontwikkeling bijgehouden en vaardigheden geoefend en getoetst.
  • Een individuele supervisie. Beelden uit de praktijk worden ingebracht en men krijgt daar supervisie en reflectie op.
  • Een uitnodiging voor de jaarlijkse PEB-ontmoetingsdag
  • Consultatie en advisering
  • Eens in de drie jaar vindt er een hercertificering plaats mits de deelnemer tenminste vijf ontwikkelkringen heeft gevolgd en daarbij de gevraagde beelden heeft ingebracht. Tijdens de hercertifcering laat de deelnemer middels beelden zien te voldoen aan de geldende normen.
KOSTEN KWALITEITSCONTRACT

€380,- per jaar (prijspeil 2024)

VOORWAARDEN KWALITEITSCONTRACT

Het contract voor de ontwikkelkring geldt tot wederopzegging. Zonder opzegging wordt het contract na afloop van het jaar automatisch met één jaar verlengd. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 november. Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Edux (te vinden op de website).

Na de inschrijving ontvang je een bevestiging en een uitnodiging voor de eerste ontwikkelkring.

Meld je aan voor het PEB-kwaliteitscontract: