Bewust en kritisch denken en handelen

REGIE OVER MEDIA

Wil je kinderen ondersteunen bij het tonen van mediawijs gedrag? Met behulp van het REGIESPEL kun je zowel in de bovenbouw van het basisonderwijs als op de bso gericht aan mediawijsheid werken.

REGIE-spel.jpg

REGIE staat voor: 
-Rijke context 
-Expliciete instructie 
-Gesprekken centraal 
-Impulscontrole stimuleren 
-Evalueren en analyseren 

Spelenderwijs aan de slag

Uit onderzoek blijkt dat kennis en inzicht alleen niet voldoende zijn om kinderen en jongeren ook daadwerkelijk bewuster en kritischer met digitale media om te laten gaan. Digitale media lokken vaak impulsief en emotiegedreven gedrag bij kinderen en jongeren uit. Met behulp van het REGIESPEL gaan zij spelenderwijs aan de slag om juist op die momenten ook bewust en kritisch te blijven denken en handelen. Met behulp van verschillende opdrachten leren ze in het spel om vanuit herkenbare situaties, waarbij ze in contact komen met media, kritisch na te denken over de gevolgen. Daarnaast wordt gericht ‘stop-en-denkgedrag' gestimuleerd.

vijf SETJES SPELKAARTEN en online leeromgeving

Het REGIESPEL is een pakket met daarin vijf dezelfde setjes spelkaarten. Hierdoor kun je het spel met de hele klas of groep tegelijk spelen.
Bij het spel zit toegang tot een online leeromgeving met daarin onder andere gerichte (les)activiteiten die je na het spelen van het spel kunt inzetten om mediawijsheid blijvend te stimuleren.
Leer het spel effectief inzetten en gericht mediawijsheid stimuleren door een bijbehorende workshop van een Digitalig-expert bij te wonen.

Kosten

Het REGIESPEL, een pakket van vijf setjes spelkaarten met toegang tot de online leeromgeving, en een workshop van een Digitalig-expert: vanaf € 675,-.

Het REGIESPEL, een pakket van vijf setjes spelkaarten met toegang tot de online leeromgeving, kost € 285 (inclusief btw, excl. verzendkosten).

Bestellen

Snel aan de slag met het REGIESPEL? Vul dan vandaag nog het bestelformulier in. Zou je bij Product en Aantal aan willen geven of je het spel inclusief een workshop van een Digitalig-expert wilt ontvangen? En hoeveel spellen je nodig hebt? Eén REGIESPEL bestaat uit vijf setjes spelkaarten. Des te sneller kunnen wij je bestelling verwerken.