Positieve identiteitsvorming!

kwartetspel cultuursensitief werken en burgerschap

In een steeds diverser wordende samenleving is het van belang om (jonge) kinderen te begeleiden bij het ontwikkelen van een respectvolle houding ten opzichte van verschillende culturen en identiteiten. Het bevorderen van cultuursensitief werken en burgerschap in de kinderopvang en het onderwijs is niet alleen van cruciaal belang voor het creëren van een inclusieve en harmonieuze leeromgeving, maar ook voor het stimuleren van sociale omgang en wederzijds begrip.

Het doel? Door het spelen van het kwartetspel 'Cultuursensitief werken en Burgerschap' worden belangrijke concepten spelenderwijs geïntroduceerd. Kinderen worden uitgenodigd om verschillende aspecten van cultuur, identiteit en burgerschap te verkennen en te begrijpen. Een handig hulpmiddel voor professionals die streven naar het bevorderen van een inclusieve en respectvolle leeromgeving voor alle kinderen. 

Gratis downloaden

Het kwartetspel kun je hier gratis downloaden.