zaaien van empathie, oogsten van inclusiviteit

30 seconds burgerschap

Burgerschap is van belang in kinderopvang en onderwijs, omdat het jonge mensen helpt om niet alleen goede individuen te zijn, maar ook betrokken en actieve leden van de samenleving. Door burgerschapsvorming in kinderopvang en onderwijs te integreren, leggen we de basis voor een inclusieve, democratische samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om actief deel te nemen en bij te dragen aan een betere toekomst.

Het '30 seconds' spel voor burgerschap biedt een verfrissende en dynamische benadering om belangrijke concepten van burgerschapsvorming te introduceren en te versterken. Met zijn snelle en interactieve karakter is het spel een prettig hulpmiddel.

Spelregels

  1. Vorm verschillende teams. Hoe meer spelers per team, hoe leuker het voor het spel wordt. Er moeten ten minste drie spelers per team zijn om het spel te kunnen spelen.
  2. Elk team bepaalt de volgorde waarin de spelers moeten gaan omschrijven. Alle spelers moeten even vaak omschrijven.
  3. Bepaal welk team begint.
  4. De speler die gaat omschrijven neemt een kaart. Elke kaart heeft een zijde waarop vijf begrippen genoemd staan.  De speler mag de begrippen in een volgorde naar keuze omschrijven, zodra de zandloper (of timer van 30 seconden) is ingesteld. Belangrijk: de speler mag de te omschrijven woorden niet bekijken, voordat de zandloper/timer wordt ingezet.
  5. De speler die omschrijft moet zich aan de volgende regels houden:
  • Hij mag niet de namen op de kaart noemen.
  • Namen die van de naam op de kaart zijn afgeleid mogen niet genoemd worden.
  • 'Klinkt als' of 'rijmt op-tactieken mogen niet gebruikt worden.
  • Verwijzen naar een letter of letters uit het alfabet is niet toegestaan.
  • Naar iets wijzen is niet toegestaan.


Het team dat de meeste begrippen binnen de tijd goed heeft geraden, heeft gewonnen.


Door de beperkte tijd worden spelers aangemoedigd om snel te denken en te reageren, waardoor ze op een speelse manier essentiële vaardigheden zoals kritisch denken, empathie, en samenwerking ontwikkelen. Bovendien biedt het spel een leuke en inclusieve manier om complexe onderwerpen te bespreken en te begrijpen, waardoor het een waardevolle aanvulling is op het bevorderen van burgerschap bij kinderen en jongeren.

GRATIS DOWNLOADEN

Het 30 seconds spel kun je hier gratis downloaden.