Over Edux

Team Edux

Marleen Hilhorst

Fouten zijn het bewijs dat je het probeert. In mijn werk als adviseur inspireer ik professionals binnen het onderwijs en de kinderopvang om in het diepe te springen en iets nieuws te proberen. De fouten die je op deze momenten maakt en de lessen die je hieruit haalt, zijn vaak het meest waardevol en leerzaam.

Scholen en kinderopvangcentra vinden mij wanneer zij aan de slag gaan met thema’s op het gebied van digitale geletterdheid, leerontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, executieve functies, mindset, onderzoekend en ontwerpend leren, coaching en gespreksvoering.

Naast orthopedagoog ben ik ECHA-specialist in Gifted Education. Ik ben gepassioneerd over goed onderwijs en passende begeleiding aan hoogbegaafde kinderen. Een van mijn speerpunten is de vroegtijdige herkenning van deze kinderen, zodat we op tijd inspelen op de leer- en ontwikkelingsbehoeften. Ik help graag bij deze zoektocht, zodat onderpresteren, thuiszitten of gedragsproblemen voorkomen kunnen worden.

Adviseur
06 - 83 44 27 60
m.hilhorst@edux.nl
Marleen Hilhorst