Studiecentrum voor bedrijf en overheid

Expert in Opleidingen, Cursussen en Congressen.

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert onder de vlag van Euroforum, al ruim 40 jaar events, opleidingen en trainingen. In samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers en docenten worden er kwalitatief hoogwaardige studiedagen en cursussen georganiseerd. Hierbij wordt voortdurend ingespeeld op trends, die worden vertaald naar inhoudelijke opleidingen en innovatieve events.

Edux en SBO ontwikkelen opleidingen voor professionals, werkzaam in kinderopvang en onderwijs. De afgelopen jaren is er intensief samengewerkt rondom de ‘(verkorte) opleiding voor de internbegeleider’, ‘opleiding specialist jonge kind’ en ‘opleiding talentontwikkeling’. Naast het ontwikkelen van de opleidingen, vervullen verschillende adviseurs van Edux de rol van docent tijdens de opleiding.  

Meer informatie

Studiecentrum voor bedrijf en overheid