OVER EDUX

Nieuws

Methodematrix wereldoriëntatie - vernieuwde versie

21 april 2022

Op zoek naar een nieuwe methode voor de zaakvakken? Geïntegreerd, onderzoekend of juist gericht op kennisoverdracht? De methodematrix die Edux in 2019 ontwikkelde als hulpmiddel voor basisscholen om zicht te geven op welke methodes aansluiten bij verschillende visies op (zaakvak)onderwijs is nu vernieuwd!

De matrix geeft een overzicht van verschillende methoden gebaseerd op methodepijlers, structuur & organisatie, inhoud & didactiek, differentiatie, materialen & ICT, leerkrachthulp & evaluatiemethode, verbinding met andere leerdomeinen en implementatietrainingen bij de methode. In de vernieuwde versie is de verbinding met andere leerdomeinen zoals taal, rekenen en burgerschap meegenomen.

Is er binnen jouw school al een duidelijke ‘waarom en hoe’ als het gaat om (zaakvak)onderwijs? Dan helpt de herziene methodematrix bij het vinden van de meest passende methode(n).

Download de methodematrix als PDF