OVER EDUX

Nieuws

Implementatie Leerlingvolgsysteem

25 september 2023

De nieuwe generatie leerlingvolgsystemen (LVS) is op de markt en het afgelopen schooljaar hebben scholen hun keuze gemaakt. Hoe ga je om met deze nieuwe methode? Op welke wijze  implementeer je deze zo effectief mogelijk en borg je gemaakte afspraken? Adviseur Miriam Huijsmans neemt je mee in de implementatie van de LVS.

Een groot deel van de Nederlandse scholen maakte gebruik van de 3.0 toetsen van Cito als LVS systeem. Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn deze niet meer inzetbaar. Scholen hebben dan ook in grote getalen een keuze gemaakt voor een nieuw LVS. De keuze kon gemaakt worden uit de volgende opties:

  • Leerling in Beeld – Cito
  • IEP LVS – Bureau ICE
  • DIA LVS - Diataal
  • BOOM LVS – BOOM Test Onderwijs
Implementatie

Na het keuzetraject komt er nu een nieuwe fase aan voor de scholen: een goede implementatie van het leerlingvolgsysteem. De impact van een nieuw LVS kan groot zijn op je team. De vier systemen hebben allen een eigen visie op toetsing en maken ook gebruik van hun eigen taal. Het is belangrijk om als team deze taal goed te leren te begrijpen en te spreken, zodat je zeker weet dat hetzelfde bedoelt wordt. Het ene LVS spreekt over I t/m V en A t/m E scores, het andere systeem drukt de scores uit DLE scores en speekt over het behalen van de drempelwaarde en over een ontwikkelscore. Je wilt namelijk wel snel en goed aan de slag.

Daarnaast zijn er wellicht aanpassingen nodig in de bestaande toetskalender, in verband met de doorstroomtoets die in februari 2024 afgenomen moet worden bij leerlingen van groep 8.

Ook het begrijpen van het systeem: een zogenoemde ‘knoppencursus’ is belangrijk. De toetsaanbieders verzorgen deze vaak zelf. Omdat het een nieuwe stap is en je op een andere manier gaat werken, ondersteunen de toetsaanbieders daarin.  Zij gaan in op vragen als ‘hoe werkt het systeem?’ of ‘hoe zet ik de juiste toetsen klaar?’ Wanneer je weet hoe de knoppen werken, dan ben je er nog niet. Want welke afspraken maak je met elkaar over het afnemen van de toetsen, bijvoorbeeld ‘worden de toetsen digitaal of op papier gemaakt?’ en ‘voor welke groepen geldt deze afspraak?’. Of ‘voor welke leerlingen mag de voorleesfunctie gebruikt worden?’. Het analyseren en interpreteren van de data uit een nieuw leerlingvolgsysteem en vervolgens het maken van een plan van aanpak vanuit de data, is belangrijke volgende stap in de implementatie van het leerlingvolgsysteem. Want wat betekent de data uit het LVS systeem, naast de andere data uit bijvoorbeeld observaties tijdens de lessen en de resultaten van methode toetsen  voor het onderwijs wat de leerkrachten de komende periode gaan geven? Juist door alle data samen te nemen en te kijken naar het ‘totale’ plaatje kun je het onderwijs nog beter vorm geven. Kan de methode gevolgd worden of zijn er wellicht aanpassingen nodig. Op deze manier gaat het (nieuwe) LVS systeem ondersteunen bij het vormgeven en inrichten van het  onderwijs en is het ondersteunend aan het hele proces van kwaliteitszorg binnen de school.

Tip: We adviseren om bij de implementatie van het LVS systeem een kwaliteitskaart of afsprakenkaart te maken in de stijl van de school zodat gemaakte afspraken vastliggen en geborgd kunnen worden.

Mogelijkheden edux

Edux biedt hierin begeleiding aan scholen, zowel voor het MT als voor teams. Met de MT’s gaan we in gesprek over het opstellen van passende schoolambities op eindresultaten, het in kaart brengen of groep 6/7 op koers ligt en het ontwikkelen van een school eigen format waarin de data genoteerd kan. Belangrijk is dat we een werkwijze creëren zodat er een schoolbreed beeld ontstaat, waarmee zowel het bestuur als het team geïnformeerd en geïnspireerd kunnen worden. Ook begeleiden we teams met het lezen van data, het maken van een vertaalslag van de data naar het onderwijs voor de komende periode en het koppelen van deze data aan overige informatie.

Meer weten? 

Wil je meer weten over de implementatie van het LVS? Neem vrijblijvend contact op met Edux en kijk of een van de adviseurs iets voor jou of jouw school kan betekenen.

 

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF