OVER EDUX

Nieuws

Bouwen aan vertrouwen

19 april 2021

Ieder schooljaar staat groepsvorming en/of groepsdynamiek in een (nieuwe) groep weer centraal. Maar wat als deze groepsvorming niet vanzelf gaat? Of wat als je als leerkracht de groepsdynamiek niet omgebogen krijgt?

Uitgelicht: de training ‘Bouwen aan vertrouwen’.

Ieder schooljaar krijgen we tientallen vragen over een negatieve groepsdynamiek in de klas. Soms worden de vragen gesteld door ervaren leerkrachten, die ondanks alle ervaring geen grip krijgen op de groep. Bijvoorbeeld omdat de leerlingen elkaar niets gunnen en moeilijk te sturen zijn. Of wanneer het gaat om pestgedrag in de klas, brutale kinderen of meidenvenijn. Ook nieuwe (startende) leerkrachten kunnen zoekende zijn in hoe te bouwen aan een positieve groepsdynamiek. Ongeacht de ervaring van de leerkracht én de problematiek die speelt, in bijna alle klassen spelen ouders ook een belangrijke rol. Zij kunnen het de leerkracht knap lastig maken. Ouders bekijken de klas vaak alleen vanuit het perspectief van hun eigen kind en gaan hierdoor (helaas) vaak mee in de negatieve emoties van hun kind(eren).

De training ‘Bouwen aan vertrouwen’ kan uitkomst bieden. In deze training werken de adviseurs van Edux met de kinderen (en de leerkracht) aan een positieve groepsdynamiek. Beginnen bij zelfvertrouwen, gaan we naar vertrouwen in de ander en jouw rol in de groep. Een van de krachtigste elementen in deze training is dat de ouders worden meegenomen in het traject. In een ouderavond wordt hun rol als ouder besproken en wordt aan de ouders commitment geraagd. Vervolgens worden ze actief meegenomen in het traject.

Met de kinderen wordt in de training gewerkt aan sociale vaardigheden, zelfreflectie en de executieve vaardigheden. De training is een beleving waarin fysieke oefeningen en (rollen)spel centraal staan. We zijn er van overtuigd dat in spel kinderen het meest zichzelf zijn. Heb je als leerkracht een traject ‘Bouwen aan vertrouwen’ doorlopen, dan zal je hierna veel bewuster gaan werken aan deze vaardigheden.  In veel gevallen profiteert de hele school mee, omdat de ib-er, bouwcoördinator of gedragsspecialist het traject meeloopt en de transfer maakt naar de rest van de school.

‘Bouwen aan vertrouwen’ versterkt het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen, waardoor ze weer echt tot leren kunnen komen.

Ashra (11 jaar), deelnemer van een van Sabine haar trajecten: ‘Juf Sabine heeft de klas ‘omgemaakt’ van haat naar liefde. Nu zijn we allemaal vrienden’.

 

meer weten?

Wil je meer weten over het inzetten van deze training? Neem contact op met Edux adviseur Sabine Louwerens.

 

Download artikel als PDF