OVER EDUX

Nieuws

Beeldcoaching in het voortgezet onderwijs

3 juni 2022

Soms zouden we extra ogen in de klas willen of juist tijdens een persoonlijk gesprek. In het voortgezet onderwijs zien we veel verschillende leerlingen op één dag. We zien niet alles wat er in de klas gebeurt. Kijken we wel goed genoeg naar de houding van de leerling? We weten dat non-verbale communicatie veel zegt, toch hebben we tijdens een les of gesprek niet de tijd voor om alle signalen te zien of te herkennen. Heb jij wel eens gedacht aan beeldcoaching in het VO?

Met behulp van beeldmateriaal krijgen professionals de mogelijkheid om te zien wat er allemaal gebeurt in een klas. Maar wat is beeldcoaching eigenlijk. Met beeldcoaching maakt een beeldcoach video-opnames van (een gedeelte van) een les, tijdens het geven van feedback of bijvoorbeeld individuele gesprekken, aan de hand van de leervraag van een docent. Samen met de beeldcoach worden de beelden geanalyseerd en wordt er betekenis gegeven aan wat de leerlingen laten zien. Op deze manier zien we vrij snel wat het pedagogisch en educatief klimaat is in een klas. Van daaruit kan er worden ingezoomd op wat de leerlingen verder helpt en welke rol de leraar of een team daarin speelt. De beeldcoach brengt middels de beeldanalyses de leraar tot inzichten die direct bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van het pedagogisch en educatief klimaat.

Het inzetten van beeldcoaching zorgt voor meer inzicht op je eigen handelen en hierop te reflecteren. Gericht op de interactie tussen jou en je leerlingen, de groepsdynamiek, de structuur van jouw les en het inzetten van didactische vaardigheden. Beeldcoaching is niet alleen voor docenten en mentoren, het kan ook ingezet worden bij het begeleiden van startende leraren of voor zorgcoördinatoren om meer inzicht te krijgen in het eigen handelen.

Beeldcoaching kan worden ingezet in het kader van deskundigheidsbevordering, zorgvragen rondom een leerling, groepsdynamiek of andere vragen, waarbij de reguliere werkzaamheden in het begeleiden van leerlingen het uitgangspunt zijn. Het gebruik van beelden maakt het mogelijk om stil te staan bij de werkelijkheid. Het heeft positieve en blijvende effecten op de sfeer in de klas en op het werkplezier.

De beeldcoaching is gebaseerd op het vertrouwen dat de ander alles in huis heeft om zelf richting te geven. Mogelijke onderwerpen waarop de beeldcoaching ingezet kan worden:

  • Contacten tussen leerlingen onderling en met de leraar.

  • Klassenorganisatie.

  • Klassen waar je moeilijk grip op krijgt.

  • Hoe effectief is een bepaalde methode.

  • Individuele hulp aan leerlingen.


Na een dag lesgeven zou je de dag nog wel eens willen ‘afspelen’. Tijdens het werk kun je niet zo maar op pauze drukken, een voordeel dat tijdens het terugkijken van de beelden wel kan! Waarom liep die ene les met die klas nu wel en de andere niet? Het terugkijken van beelden samen met de beeldcoach geeft waardevolle inzichten, die je de volgende dag direct in de praktijk kunt brengen. Denk maar eens terug aan die les die niet goed verliep. Bij het nabespreken van de beelden zie je dat de opstart erg chaotisch verlopen is of dat er veel actiever voorkennis opgehaald kon worden. De volgende les ontvang je de leerlingen al bij de deur, ga je actief aan de slag met het ophalen van voorkennis en houd je de instructie kort en krachtig. 

En niet alleen kun je de beelden bekijken en analyseren met een beeldcoach, maar ook bijvoorbeeld samen met een (of meerdere) collega(‘s). De ervaring is dat de collega die mee kijkt zich vaak ook herkent in het voorbeeld.

Mogelijke trajecten

Individueel traject
Gericht op een hulpvraag of de ontwikkeling van een leraar en of mentor waarbij wordt gewerkt aan een vooropgesteld doel. Er wordt gewerkt met een individueel ontwikkelplan. Hierin worden de inzichten en de vervolgacties beschreven.

Teamtraject
Gericht op ontwikkeling van een team met een hulpvraag waarbij wordt gewerkt aan een vooropgesteld doel. Het doel kan gericht zijn op speciale ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, klassenmanagement of op groepsprocessen van het team.

Meer weten? 

Wil je meer weten over de  mogelijkheden en effecten van beeldcoaching in het voortgezet onderwijs of mbo? Neem vrijblijvend contact met op met adviseur Lotte van Egmond of Margot Wientjen en informeer of Edux jou of jouw team kan ondersteunen.

 

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF