Corona

Edux is een organisatie met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid willen wij ook nemen in deze tijd. De tijd waarin Corona van invloed is op de dagelijkse gang van zaken, in onder andere opvang en onderwijs. We volgen, zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken, de richtlijnen van het RIVM. Op de website van het RIVM is een overzicht te vinden van de meest actuele vragen en antwoorden over het coronavirus.

De adviseurs van Edux nemen deze richtlijnen in acht. Ook vragen we aan onze relaties om rekening te houden met de geldende richtlijnen. Onze bijeenkomsten vinden bij voorkeur digitaal plaats. In overleg kunnen bijeenkomsten op locatie plaatsvinden, op voorwaarde dat er wordt gezorgd voor een (volgens de richtlijnen) geschikte locatie. De organisatie van onze relaties is zelf verantwoordelijk voor geschikte randvoorwaarden en de ICT gerelateerde vragen van deelnemers. De adviseurs van Edux zullen zorgdragen voor een inhoudelijk afgestemd aanbod.