Over Edux

Team Edux

Serge Rink

'Verbinding geeft ontwikkeling'.

Met deze basisgedachte heb ik bijna drie decennia onderwijs gegeven in alle groepen van het basisonderwijs. Gedreven op omgang en prestaties. Er mag best vooruitgang via doelen gevraagd worden. Het didactisch voordoen op allerlei onderwijsgebieden is zeer belangrijk. In het verkeer is dit een must. Als adviseur verkeerseducatie sta ik niet alleen volledig achter het Brabants Verkeerveiligheidslabel, ook vind ik dat de verkeerscoördinatoren een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Ik sta voor verkeeronderwijs in de praktijk, want daar worden de ervaringen opgedaan. Hoe wordt dit op scholen gepland en uitgevoerd? Hoe komt dit structureel en jaarlijks terug? Als adviseur verkeerseducatie help ik de scholen in diverse gemeenten het verkeersonderwijs georganiseerd uit te voeren. Van groep 1 t/m 8 én van methode tot praktijk!

Adviseur
06 - 25 22 38 93
s.rink@edux.nl
Serge Rink