Over Edux

Team Edux

Liesbet Stam

Onderwijs vind ik het mooiste en meest betekenisvolle werkveld. Mijn persoonlijke missie is ‘Samen een leven lang leren vanuit eigenheid en kracht’. Vanuit deze missie ga ik graag met professionals in gesprek. Als in deze gesprekken persoonlijke leervragen centraal komen staan, ben ik in mijn element. Samen op zoek gaan naar de krachten waarmee jíj het onderwijs verrijkt, dus naar de leer-kracht van de onderwijsprofessional (en van mijzelf) dat is waar ik warm voor loop.

Mijn eigen ontwikkeling loopt van leraar basisonderwijs, via orthopedagoog naar schoolpsycholoog, waarin het onderwijs altíjd een plek heeft gehouden. Mijn specialisatie ligt op het gebied van talentontwikkeling en meer- en hoogbegaafdheid, waarbij ik van betekenis kan zijn zowel op leerling-, leerkracht- als schoolniveau. Met ruim 16 jaar ervaring en het diploma ECHA specialist in gifted education, durf ik te zeggen dat dit veld mij bekend en vertrouwd is. Hierbij heeft de ontwikkeling van jonge kinderen (peuters/kleuters) mijn specifieke interesse, en meedenken doe ik dan ook graag.

En er is ruimte voor het bewandelen van paden die ik nog niet (her)ken. Ik hoop je op zo'n pad te ontmoeten, zodat we samen kunnen optrekken.

Adviseur
06 - 27 42 66 68
l.gommans@edux.nl
Liesbet Stam