Over Edux

Team Edux

Liesbet Stam

Onderwijs vind ik het mooiste en meest betekenisvolle werkveld. Vanuit mijn persoonlijke missie, ‘samen een leven lang leren vanuit eigenheid en kracht’, ga ik graag met professionals in gesprek. Als in gesprekken de persoonlijke leervragen centraal komen staan, ben ik in mijn element. Samen op zoek gaan naar de krachten waarmee jíj het onderwijs verrijkt, dus naar de leer-kracht van de onderwijsprofessional (en van mijzelf) dat is waar ik warm voor loop.

Mijn eigen ontwikkeling loopt van leraar basisonderwijs, via orthopedagoog naar schoolpsycholoog, waarin het onderwijs altíjd een plek heeft gehouden. Mijn specialisatie ligt op het gebied van talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid, waarbij ik van betekenis kan zijn zowel op leerling, leerkracht als schoolniveau. Met ruime (16 jaar) ervaring in dit vakgebied, en het diploma ECHA specialist in gifted education, durf ik te zeggen dat dit veld mij bekend en vertrouwd is. Hiernaast (of hierbij) heeft de ontwikkeling van jonge kinderen (peuters/kleuters) mijn specifieke interesse, en meedenken doe ik dan ook graag.

En… er is ruimte voor… het bewandelen van paden die ik nog niet (her)ken. Ik hoop je op zo een pad te ontmoeten, zodat we samen op kunnen trekken.

Adviseur
06 - 27 42 66 68
l.gommans@edux.nl
Liesbet Stam