Vereniging Netwerk Kindcentra

Op weg naar een geïntegreerde organisatie binnen het kindcentrum.

De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) heeft als doel de ontwikkeling en bevordering van (de kwaliteit) van een geïntegreerd aanbod van opvang en onderwijs, gericht op het ontwikkelen van een rijk ontwikkelklimaat voor kinderen van 0-13 jaar in Nederland. Dit vanuit één gefuseerde bestuurlijke organisatie. Daarnaast richten wij ons op de behartiging van de collectieve belangen van haar leden alsmede wat daartoe nuttig of nodig kan zijn.

Edux en VNK willen samen volgende generaties de kans geven om zich te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Sterke professionals zijn daarbij nodig. Met advies op maat, coaching en training zet Edux professionals in kinderopvang en onderwijs in hun kracht. Via een integrale aanpak verbinden wij strategie en praktijk. Edux brengt duurzame verandering en innovatie op gang binnen de jeugdketen. Wij gaan voor impact met een blijvend effect.

Meer informatie

Vereniging Netwerk Kindcentra