OVER EDUX

Nieuws

Weer- en wendbaar werken

11 januari 2023

Psychofysieke training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en het onderwijs.

‘Jeroen stormt boos de ruimte binnen, schreeuwend en scheldend, en smijt zijn tas op de grond.’

Een situatie die voor veel pedagogisch professionals herkenbaar zal zijn. Als pedagogisch professional kom je waarschijnlijk dagelijks voor verschillende keuzes en uitdagingen te staan bij het omgaan met gedrag. Hoe kan je omgaan met situaties die voor jou uitdagend gedrag bevatten?

Dé-escaleren

Een belangrijke stap die je kan zetten om een situatie niet te laten escaleren, is je richten op het wegnemen van de spanning in plaats van het aangaan van de strijd. Of te wel het dé-escaleren van de situatie. Dé-escaleren is eigenlijk niets meer dan zorgen dat de angel uit het conflict gehaald wordt. Maar hoe doe je dat dan?

S.C.A.B.A methode

Wanneer je dé-escaleert ga je niet in op strijd, maar maak je contact. De S.C.A.B.A. is een methode die jou als pedagogisch professional de juiste handvatten kan geven om op een bewuste manier te handelen in het proces van frustratie en weerbaar optreden. S.C.A.B.A staat voor strijd negeren, contact maken, actief luisteren, begrenzen/parkeren en afronden. Het doorlopen van de stappen werkt dé-escalerend, biedt rust en autonomie voor degene die in escalatie is. Het uiteindelijke doel is gedeelde controle op gedrag. Mocht je een stap gemist hebben en toch weer in de strijd belanden is dat niet erg. De S.C.A.B.A. methode werkt namelijk als een draaideur, je kan altijd weer opnieuw naar binnen.

Eén korte tip per stap
  • Strijd negeren: Choose your battles. De strijd aangaan zal er vaak voor zorgen dat de situatie verder escaleert. Helpende gedachte: we komen er later nog op terug. 
  • Contact maken: Emoties hebben vaak de overhand bij een persoon die in escalatie is. Voor jou is het belangrijk om contact te maken. Dit gaat verder dan alleen vragen hoe het gaat. Belangrijk hierbij is dat je houding en boodschap congruent zijn aan elkaar en aan de ander.
  • Actief luisteren: Papegaaien! Een techniek van het terugleggen van wat de ander zegt met een vraagteken erachter. Hierdoor kan de ander de frustratie of het verdriet concreter maken en jij leest en hoort tussen de regels alle informatie van het probleem’.
  • Begrenzen/parkeren: We hebben het niet over fysiek begrenzen. Maar het is wel belangrijk om de situatie te begrenzen. Dit doe je door middel van samenvatten en checken. Ga daarna niet meteen naar de afronding, maar parkeer de situatie even en ga allemaal iets doen wat rust geeft. Pas dan kan de angel uit het conflict!
  • Afronden: Jullie zijn er bijna! Laat de afronding en oplossing zo veel mogelijk bij degene die in de escalerende situatie zat. Jij ondersteunt. Herhaal het bedachte plan, de oplossing en het gestelde kader. Wie, Wat, Wanneer en Hoe?

Door de S.C.A.B.A. methode te gebruiken is er meer gedeelde controle en rust en ontstaat er een positief effect op de omgang in de groep of de klas. Wil jij meer weten over de S.C.A.B.A. methode en hoe je deze goed in kan zetten om escalaties te voorkomen?  Edux verzorgt de psychofysieke training ‘Weer- en wendbaar werken; training voor kinderopvang en onderwijs.’ In deze training leer jij door middel van praktische werkvormen en fysieke oefeningen om methodisch te handelen en kan jij dit voortaan vanuit een helikopterview bewust inzetten bij voor jou moeilijk te hanteren gedrag.

‘Vertel het mij en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.’ – Confucius-

Meer weten?

Wil je meer weten over psychofysiek trainen of weer- en wendbaar werken vanuit de S.C.A.B.A methode? Neem vrijblijvend contact op met trainer Teun Bevers (t.bevers@edux.nl) of adviseur Anne Cáceres - Das (a.das@edux.nl) en informeer of Edux jou of jouw team kan ondersteunen in het weer- en wendbaar omgaan met gedragsuitdagingen. De S.C.A.B.A. methode komt voort uit de training preventief omgaan met dreigend en destructief gedrag.