OVER EDUX

Nieuws

Samen sterker voor kindontwikkeling

8 juni 2020

Edux en Bureau ICE gaan een mooie samenwerking aan. Bureau ICE ontwikkelt en verzorgt toetsen voor het primair onderwijs, Edux vertaalt de resultaten en verzorgt de implementatie naar een passend aanbod op basisscholen. “Door de krachten te bundelen, creëren wij toegevoegde waarde om het onderwijs en daarmee kindontwikkeling blijvend te verbeteren.”

De samenwerking vloeit voort uit de gedeelde kijk op kindontwikkeling: ieder kind moet de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en zijn of haar talenten te benutten. Dit, zodat je kunt worden wie je bent. Edux en Bureau ICE erkennen elkaars visie als het gaat om de kijk naar de ontwikkeling van kinderen, dit is meer dan alleen beheersen van didactiek. Toetsing is kijken naar de ontwikkeling van het kind, wat het nodig heeft en hoe hier met de school een passend aanbod bij ontwikkeld kan worden. Het maken van een koppeling tussen hoofd, hart en handen is hierbij cruciaal. Een concreet voorbeeld hiervan is het Inzicht Eigen Profiel (IEP) Leerlingvolgsysteem. Bureau ICE, maker van de IEP, is ervan overtuigd dat door de samenwerking met Edux een sprong voorwaarts gemaakt wordt in het kijken naar het complete kind en focussen op de individuele ontwikkeling. Het betekent voor scholen dat ze een andere ‘taal’ moeten spreken: een leerling ontwikkelt zich ten opzichte van zichzelf en niet ten opzichte van de groepsgemiddelden. Het is vervolgens belangrijk wat dit betekent voor de aanpak op school, en groepsniveau. De beide partners vullen elkaar aan en zien elkaars ‘krachten’. Samen kunnen ze scholen eerlijk inzicht geven in de ontwikkelresultaten van kinderen en professionals ondersteunen bij het goed vormgeven van het aanbod op basis van de verkregen data.

Het onderwijs wordt er beter van

Bureau ICE en Edux kunnen elkaar ook versterken. Vandaar dat leren van en met elkaar centraal staat in de samenwerking, zo zullen enkele producten en bijbehorende dienstverlening samen worden doorontwikkeld. Daarnaast draagt Edux bij aan het op school- en bestuursniveau analyseren van de behaalde resultaten. Het goed interpreteren en analyseren van de data is cruciaal bij het aansturen van de onderwijsontwikkelingen. Waar leg je als school de focus op, wat wil je versterken en hoe kun je dit dan doen? De concrete vraag vanuit de scholen is hoe organiseren we IEP binnen onze school en onze klassen? Edux ondersteunt scholen hierbij.

Edux is onderdeel van Wij zijn JONG, een organisatie die vindt dat iedereen van 0 tot 21 jaar de kans moet krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en zijn talenten te benutten. De beste oplossingen vinden we door ons te verbinden met anderen, krachten te bundelen. De samenwerking tussen Edux en Bureau ICE is hier een goed voorbeeld van. Samen inspireren we jonge mensen en zorgen we dat ze met zelfvertrouwen de keuzes kunnen maken die horen bij het leven.

Meer weten over deze samenwerking? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Download artikel als pdf