OVER EDUX

Nieuws

Onderzoekend en Ontwerpend leren in de BSO

4 november 2020

Kinderen hebben van nature een onderzoekende houding en willen graag ontdekken. Bij onderzoekend en ontwerpend leren wordt de nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld. Ze kijken, ervaren en bedenken waarom iets gaat zoals het gaat, of zoeken naar oplossingen voor alledaagse problemen. Kinderen tonen een grote verwondering, enthousiasme en betrokkenheid.

Kinderen stellen meer vragen 

Hoeveel lucht past er in een zeepbel? Wat gebeurt er met je schaduw als je springt? Hoe kun je ervoor zorgen dat je ijsje niet smelt in de zomer? Allerlei vragen die aanleiding zijn om op onderzoek uit te gaan. Hoe ondersteun je kinderen bij dit soort vragen? En hoe stimuleer je dat kinderen deze vragen (blijven) stellen? In onze teamtrajecten voor de BSO gaan we in op de rol en vaardigheden van de pedagogisch professional. Daarbij staat het stellen van stimulerende vragen centraal. Vragen zetten aan tot nadenken en bevorderen het gesprek. Hiermee stimuleer je dat kinderen eigen vragen stellen en zelf willen onderzoeken. Al doende ervaar je dat niet het eindresultaat belangrijk is, maar het proces van ontdekken en de betrokkenheid en het enthousiasme dat kinderen hierbij laten zien.

Tips voor het stellen van stimulerende vragen:

  •  Wat zie je gebeuren?
  •  Hoe kunnen we dit onderzoeken?
  •  Wat kun je over het ontwerp vertellen?
  •  Waar is het van gemaakt?
  •  Hoe was je aanpak?


Kansen zien

Alledaagse materialen bieden veel mogelijkheden om (mee) te onderzoeken. Ontdek wat er mogelijk is met huis-, tuin- en keukenmateriaal. Hoe kun je bijvoorbeeld een bouwopdracht in materiaal aanpassen naar jongere of juist oudere kinderen? Of prikkel de nieuwsgierigheid door een onbekend voorwerp mee te nemen. De werkwijze van onderzoekend en ontdekkend leren wordt veel gebruikt bij het domein techniek. Het stellen van vragen en het stimuleren van een onderzoekende houding past echter bij veel meer domeinen. Denk bijvoorbeeld aan natuurprojecten of creatieve activiteiten. Hoe kun je zelf verf maken van groente en fruit? En kun je daarmee alle kleuren maken? Al doende zie je steeds meer kansen om samen met kinderen op onderzoek uit te gaan. Kinderen leren hierbij belangrijke vaardigheden zoals proberen, fouten durven maken, doorzetten en vragen stellen.

'Inspirerend om te zien dat je eigenlijk niet veel nodig hebt om kinderen te boeien.‘


Samen ontdekken

Edux biedt inspirerende teamtrajecten onderzoekend en ontwerpend leren, afgestemd op de BSO. In het teamtraject ga je als medewerkers met elkaar aan de slag, ervaar je wat onderzoekend en ontwerpend leren inhoudt, hoe je dat kunt vertalen naar jouw groep en wat dat betekent voor jouw rol. Je ervaart zelf aan de hand van praktische opdrachten, filmbeelden en uitwisseling. Dus veel samen doen en ervaringen delen! Je doet hierbij kennis en vaardigheden op voor het stimuleren van de nieuwsgierigheid en onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen.

 

Tips om zelf al te starten:

  • Begin klein, gewoon doen!
  • Start met een onderwerp dat je zelf aanspreekt. Ben je een buitenmens? Onderzoek dan met de kinderen hoe lang het duurt na een regenbui voordat de plassen weer weg zijn.
  • Stel stimulerende vragen. ‘Wat gebeurt er als je grotere wielen maakt, gaat je wagen dan sneller of langzamer?’   
  • Deel successen met collega’s. Laat tijdens een werkoverleg voorbeelden zien en geef elkaar praktische tips. Of bouw ook eens samen aan een hoge toren van afvalmateriaal.

Meer weten? 

Wil je meer weten over het onderzoekend en ontdekkend leren? Stel je vragen aan adviseur Brigitte Moulaert en kijk samen hoe een teamtraject onderzoekend en ontdekkend leren past bij jouw BSO.

 

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF