OVER EDUX

Nieuws

Mediawijsheid in de BSO

5 juli 2022

Al vanaf jonge leeftijd zijn kinderen dagelijks digitaal en vaak online. Deze digitale wereld biedt veel mogelijkheden. Wanneer digitale middelen goed ingezet worden, kan de nieuwsgierigheid en betrokkenheid van kinderen en jongeren gestimuleerd worden.

 

Bewust en kritisch

Iedereen kent wel voorbeelden dat je je door reclame hebt laten verleiden tot een aankoop, die je mogelijk niet of niet direct op dat moment nodig had. Media en sociale media proberen je op allerlei manieren aan te zetten tot zo’n impulsaankoop. Dit speelt ook in de wereld van onze kinderen. Apps en games zijn zo geprogrammeerd dat ze je zo lang mogelijk online proberen te houden. Wat betekent dat voor onze rol als opvoeder? Hoe gaan we daar mee om? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen bewust en kritisch deelnemen aan de digitale wereld?

Digitale geletterdheid

Jong en oud komt in aanraking met de digitale samenleving. Van het spelen van games tot het online regelen van je bankzaken. De mogelijkheden en verleidingen zijn enorm en in de toekomst zullen steeds meer zaken digitaal en online georganiseerd worden. Het is daarom belangrijk dat kinderen daar goed mee om leren gaan. Als we spreken over digitale geletterdheid op de bso dan hebben we het over de vaardigheden van kinderen én pedagogisch professionals.

'Ik ben echt niet handig met computers'


We onderscheiden vier deelgebieden: mediawijsheid, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking (programmeren). Vaardigheden opdoen begint al bij de professionals. Door training worden zij zich bewust van digitale risico’s, kansen en mogelijkheden. Zelf uitproberen geeft hen zelfvertrouwen. Een professional die zelf ervaart dat programmeren leuk is om te doen en kansen ziet voor de kinderen, zal dit ook eerder aanbieden op de groep. Op deze manier komen er meer digitale activiteiten op de bso.

Tips om zelf te starten
  • Begin klein, gewoon doen!
  • Laat je inspireren door het werken met een greenscreen. Monteer jezelf in jouw ideale vakantieplek zodat het lijkt alsof je daar echt geweest bent.
  • Leer van en met de kinderen, samen weet je meer. Laat je maar eens uitleggen hoe hun favoriete game werkt.
  • Deel successen met collega’s. Laat tijdens een werkoverleg voorbeelden zien en geef elkaar praktische tips.
Training mediawijsheid

Digitalig heeft een praktisch trainingsaanbod over digitale geletterdheid afgestemd op de bso. Je ervaart waar en hoe vaak je met de digitale samenleving in aanraking komt, je maakt kennis met digitale activiteiten voor de bso en je gaat met elkaar in gesprek over digitale vragen en dilemma’s. Wat gebeurt er met onze jonge generatie als we geen aandacht besteden aan mediawijsheid? Welke problemen zien we nu al ontstaan bij kinderen?

Professionals ervaren in de training zelf aan de hand van praktijkvoorbeelden, materialen en praktische opdrachten. Met uitwisseling en reflectie leren deelnemers van elkaar. Dus veel samen doen en ervaringen delen!

“Hoeveel selfies maak je voordat je tevreden bent? Door dit soort vragen over mediawijsheid ga je zelf ook weer eens nadenken over je eigen online gedrag.”


imp@ctspel

In onze trainingen maken we gebruik van het Digitalig Imp@ctspel. Aan de hand van dit bordspel bespreek je met collega’s de impact van digitalisering op kinderen en hun ontwikkeling. Het spel werkt met dilemma’s, grappige persoonlijke vragen en interessante casussen uit de digitale wereld. Zoals deze twee vragen: Wat zou jij online wel kopen, maar in de winkel niet? En hoe check jij of nieuwsbericht waar is?

interactievaardigheden

De rol van de begeleider is belangrijk! Hoe digitaal vaardig ben je zelf? Hoe ga je om met digitale middelen op de groep? Welke vragen zet je daarbij in? Hoe reageer jij als kinderen vastlopen of hulp nodig hebben? Door bewust interactievaardigheden in te zetten bevorder je de betrokkenheid en zelfstandigheid van kinderen tijdens een activiteit.

tips om interactie te stimuleren
  • Verplaats je in het kind;

  • Stimuleer dat kinderen oplossingen voor problemen met elkaar uitwisselen;

  • Moedig kinderen aan om iets nieuws te proberen, ook al weten ze nog niet of dit lukt;

  • Stimuleer dat kinderen niet bij hun eerste idee blijven hangen;

  • Geef oplossingsgericht feedback.


Meer weten? 

Wil je meer weten over mediawijsheid, digitale geletterdheid of het Imp@ctspel? Stel je vragen aan adviseur Brigitte Moulaert en kijk samen hoe een teamtraject vanuit Digitalig past bij jouw BSO.

 

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF