OVER EDUX

Nieuws

Gebruik maken van essentiële doelen: Hoe doe je dat?

3 februari 2021

Heb jij zicht op de didactische ontwikkelingen van jouw leerlingen? Heb je je groep goed in beeld? En weet je aan welke doelen je moet werken? Heb je in beeld of, en zo ja welke hiaten de leerlingen hebben opgelopen in de coronaperiode?

Om beredeneerd het leerstofaanbod af te stemmen op jouw groep, is het van groot belang om te weten wat er aan het einde van het schooljaar aangeboden moet zijn en wat er beheerst moet worden door de leerlingen. Hiervoor is de methode een leidraad, maar niet leidend!

De belangrijkste leerdoelen in een leerjaar betreffen de ‘essentiële leerdoelen’. Dit zijn de doelen die per half leerjaar beheerst moeten worden en welke voorwaardelijk zijn voor de doelen die het volgende half leerjaar aan bod komen. De essentiële leerdoelen kunnen worden gebruikt om beredeneerd keuzes te maken in het leerstofaanbod. Wanneer je hier goed zicht op hebt, kun je ervoor kiezen om (minder belangrijke) lesdoelen over te slaan zodat er meer tijd is om goed instructie te geven op de essentiële leerdoelen.

Edux heeft deze belangrijkste doelen inzichtelijk gemaakt per half leerjaar in de ‘essentiële leerdoelen’ voor de vakgebieden rekenen, spelling en technisch lezen.

Je zult een verschil zien in beschikbare doelen per groep. Voor rekenen zijn de doelen beschikbaar voor leerjaar 2 tot en met 8. Voor spelling zijn de doelen beschikbaar  voor leerjaar 3 tot en met 5 en voor technisch lezen voor leerjaar 3 tot en met 6. Bij rekenen wordt steeds diepere en bredere kennis en vaardigheden verwacht. Bij spelling en technisch lezen zit de kracht meer in het herhaald aanbieden, zodat leerlingen vaardig blijven (onderhouden). Blijf alert op de kracht van herhaling.

stappenplan essentiële leerdoelen gebruiken

  1. Leg de essentiële leerdoelen van jouw leerjaar naast de leerlijn van jouw methode.
  2. Bepaal de mogelijke ballast in de methode, oftewel: doelen die de methode aanbiedt, maar welke niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de essentiële leerdoelen.
  3. Markeer deze niet essentiële leerdoelen in de methode, zodat je weet waar geschrapt kan worden, indien noodzakelijk. Zo creëer je ruimte om meer tijd te besteden aan de essentiële leerdoelen.


Let op: Schrap niet zo maar leerdoelen. Doe dit beredeneerd met de taal- of rekenexpert binnen jouw school.

 
Wees je ervan bewust dat het gebruik van de essentiële leerdoelen meer kennis en vaardigheden vraagt, dan de eenvoudige stappen die hierboven beschreven worden. Om goed je aanbod te kunnen afstemmen op je groep, moet je zicht hebben op de didactische middenmoot, moet je kennis hebben van het verschil tussen aanbod- en beheersingsdoelen en moet je schoolambitie goed in beeld zijn.Meer weten?

Wil je meer weten of wil je verder sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze Edux adviseurs (info@edux.nl)!  

 

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF