OVER EDUX

Nieuws

Een effectieve rekencoördinator

1 november 2022

Om de kwaliteit van het rekenonderwijs binnen de school te bewaken, stellen steeds meer scholen een rekencoördinator aan. Wellicht heb jij naast de rol van leerkracht ook de taken van de rekencoördinator op je genomen, maar weet je nog niet precies welke taken jij zou kunnen oppakken om goed rekenonderwijs binnen de hele school neer te zetten. En hoe ziet de rol van de rekencoördinator eruit en kun je ervoor zorgen dat het neerzetten van goed rekenonderwijs iets van het hele team wordt? In dit artikel wordt beschreven hoe een effectieve rekencoördinator zich kan positioneren in de school.

De rekencoördinator en de intern begeleider

Deze rollen zijn binnen een school toegewezen aan twee verschillende personen. De intern begeleider zal zich over het algemeen focussen op algemene didactische vaardigheden bij de leerkrachten en individuele leerlingen. Terwijl de rekencoördinator zich focust op rekeninhoudelijke begeleiding van de leerkrachten en het effectief vormgeven van het rekenonderwijs. Uiteraard hebben de intern begeleider en rekencoördinator nauw contact met elkaar over de rekenresultaten en het vormgeven van het huidige rekenonderwijs.

Een effectieve rekencoördinator is dus alert op de kwaliteit van het rekenonderwijs en enthousiasmeert collega’s bij verandertrajecten. Daarnaast heeft de rekencoördinator kennis op het gebied van toetsen, monitoring en speelt zij een grote rol bij de doorgaande lijn binnen de school.

Alle zaken rondom effectief rekenonderwijs houdt de rekencoördinator bij in een beleidsplan, bijvoorbeeld een kwaliteitskaart. Het zou prachtig zijn wanneer de kwaliteitskaart wordt gezien als een levend document van ‘het team’ en niet alleen van de rekencoördinator. Uiteindelijk moeten jullie gezamenlijk achter het beleidsplan staan, het rekenonderwijs samen effectief kunnen geven en het plan gezamenlijk bijstellen wanneer je merkt wanneer iets anders kan of moet.  Om dit op een handige manier te kunnen doen, is er een lemniscaat ontwikkeld (Modderkolk & Mayo, 2022). Je start altijd met het gezamenlijk vaststellen van jullie visie op goed rekenonderwijs. Vanuit jullie visie kunnen jullie de intenties zichtbaar gaan maken. Wat worden jullie doelen? Waar willen jullie heen? En hoe gaan jullie dit doen? Wanneer dit duidelijk is, maakt de rekencoördinator een pedagogisch-didactisch ontwerp in bijvoorbeeld een kwaliteitskaart. Jullie bekijken gezamenlijk dit document en stellen het vast. Daarna volgt er een periode van het testen in de praktijk. Bij iedere stap, visie, intentie, ontwerp en praktijk, is er een moment voor reflectie en evaluatie.
Edux.png
Kortom, wanneer een school dus de kwaliteitszorg gezamenlijk effectief neerzet, ook wel systematisch zorgt voor verbetering en het in stand houden van de kwaliteit van het onderwijs, zal de schoolontwikkeling effectiever plaatsvinden dan wanneer je niet met een levend document werkt (Ledoux, Blok & Boogaard, 2009).

10 gouden regels voor een effectieve rekencoördinator

De rekencoördinator...

  1. zorgt ervoor dat belangrijke rekenonderwerpen op de agenda van de leerkracht komen. Zij organiseert bijvoorbeeld structureel rekenkwartiertjes tijdens de teamvergadering of een leerteam waarbij een rekenonderwerp centraal staat.
  2. bezoekt minimaal 2 keer per jaar de klassen tijdens de rekenles en coacht de individuele leerkracht ten aanzien van de reken-didactische vaardigheden. Voorafgaand aan de lesobservaties stemt de rekencoördinator het doel van de observatie af met het team of het teamlid en zorgt hij/zij voor een passende kijkwijzer wanneer dit nodig is.
  3. begeleidt nieuwe collega’s bij het bewerkstelligen van effectief rekenonderwijs en waarborgt zo een doorgaande lijn door de school.
  4. gaat in op vragen vanuit het team en gaat op zoek naar een antwoord.
  5. gaat aan de slag met het opstellen van een kwaliteitskaart rekenonderwijs en houdt deze up-to-date met het team. De kwaliteitskaart wordt twee keer per jaar herzien.
  6. verwerft kennis van de leerlijnen binnen het rekenonderwijs van groep 1 t/m 8. Hij/zij bewaakt de doorgaande lijn op het gebied van rekenstrategieën en terminologie.
  7. zorgt ervoor dat ieder teamlid de rekendoelen voor zijn of haar groep voor ogen heeft.
  8. gaat samen met de intern begeleider de rekenresultaten analyseren en bespreekt met de intern begeleider de vervolgstappen om het rekenonderwijs te optimaliseren.
  9. gaat aan de slag met de rekenkast, houdt iedereen op de hoogte van de rekenmaterialen die aanwezig zijn en maakt effectief gebruik van deze materialen.
  10. gaat naar conferenties en congressen om voortdurend te willen ontwikkelen en praat haar of zijn collega’s bij, zodat er samen een vertaalslag gemaakt wordt naar de school.
Meer weten?

Wil je meer weten over de ontwikkeling van kinderen? Bekijk ons aanbod van trainingen of neem dan contact op met een van onze adviseurs of trainers.