OVER EDUX

Nieuws

Edux in gesprek met NJi

14 januari 2021

Edux en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) zijn in verregaande gesprekken met elkaar, in verband met de overname van twee programma’s van het NJi: ‘Werken met baby’s en Kaleidoscoop, inclusief de Basistraining VVE.

aanbod

Beide programma’s hebben een toegevoegde waarde in het trainingsaanbod voor jonge kinderen en hun opvoeders in Nederland. Er zit een duidelijke inhoudelijke link tussen de programma’s. Overname van het totale pakket heeft voor NJi daarom een meerwaarde. Het NJi vindt het belangrijk dat de ideeën van de overnemende partij wat betreft de continuïteit, kwaliteit en ontwikkeling van de programma’s aansluiten bij die van het Nederlands Jeugdinstituut. Hierover is het NJi nu in gesprek met Edux.

Het NJI is een organisatie met hart voor verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Veel mensen en partijen werken aan dit doel. Het gebruiken van de juiste kennis is daarbij belangrijk. Het NJi is het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Dat is hun bijdrage aan een veiliger, gezonder en kansrijker leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

De programma's

Wil je meer weten over de inhoud van de programma's. Lees hier meer:

Waarom stopt het NJi met deze programma's

Het NJi heeft zijn missie, visie en ambitie aangescherpt en gekozen voor het versterken van zijn publieke en onafhankelijke rol als kennisinstituut voor het brede jeugdveld. Sommige activiteiten passen niet goed meer bij die nieuwe rol. Daarom heeft het NJi besloten om de programma's Werken met baby's en Kaleidoscoop niet meer zelf te verzorgen.

De overdracht van deze programma's wil niet zeggen dat het NJi ze niet belangrijk vindt. Integendeel, het NJi ondersteunt juist het gebruik van kennis. Maar het gaat hier om marktgerichte activiteiten die beter door andere partijen kunnen worden opgepakt.

Op de hoogte blijven?

Edux houdt je via de nieuwsbrief, de website en social media op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met Edux (info@edux.nl) of met het NJi (info@nji.nl).

 

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF