OVER EDUX

Nieuws

Edux en Faqta versterken elkaar én het onderwijs

7 oktober 2020

Edux en Faqta gaan nog intensiever samenwerken. Beide organisaties versterken elkaar in hun dienstverlening, waardoor ze samen hun impact in het onderwijs kunnen vergroten.

Scholen staan vandaag de dag voor diverse uitdagingen. Vanuit de basisvakken worden passende resultaten gevraagd. Daarnaast wordt er een steeds groter beroep gedaan op het versterken van de brede ontwikkeling van kinderen. De roep naar flexibiliteit en maatwerk vanuit inhoudelijke, bewezen en gedegen programma’s wordt hierdoor steeds sterker.

We zien bijvoorbeeld dat scholen met name binnen de wereldoriënterende vakken ruimte creëren om te werken aan vakoverstijgende vaardigheden zoals zelfregulatie, digitale vaardigheden en een onderzoekende houding. Ze vinden het daarbij vaak lastig om zelf passende keuzes te maken. Door nog intensiever te gaan samenwerken, kunnen Edux en Faqta scholen gezamenlijk ondersteunen bij vragen zoals ‘Hoe zorgen we ervoor dat we aansluiten bij de kerndoelen en de behoefte van de populatie?’ en ‘Hoe zijn we daarnaast niet teveel tijd kwijt aan voorbereiding?’

Over Edux en Faqta

Edux ondersteunt professionals in de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs met raad en daad. Wij begeleiden bijvoorbeeld scholen bij de implementatie van werkwijzen en methodieken. Ook brengen we veranderprocessen op gang.

Faqta is een leerplatform voor basisscholen. Het biedt een thematisch, geïntegreerd aanbod aan lesmateriaal voor groep 1 t/m 8 – van wereldoriëntatie tot kunst en cultuur en burgerschap. Met Faqta maak je als professional in het basisonderwijs meer tijd vrij om jouw expertise als leerkracht in te zetten.

Weten wat wij voor je kunnen betekenen?

Zoek je een mooie methodiek om te werken aan wereldoriëntatie en vaardigheden? Faqta kan je hieraan helpen. Edux ondersteunt de scholen vervolgens bij de implementatie, de aansluiting bij de schoolvisie en de borging binnen de schoolontwikkelingen.

Wil je meer informatie? Neem contact op met Sanne Maas (info@edux.nl) of Josefien Baars van Faqta (josefien@faqta.nl).

Download artikel als pdf