OVER EDUX

Nieuws

De kracht van goed onderwijs - Planmatig werken

7 april 2021

We leven in een dynamische wereld, elke dag is anders. Elk kind moet alle kansen krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Aandacht voor diverse facetten van de ontwikkeling is hierbij essentieel. Deze keer richten wij ons op ‘planmatig werken’.

Wil je je successen als school kunnen vieren, dan mag je beginnen met het stellen van concreet meetbare en/of merkbare doelen. Is het doel niet helder, dan wordt het behaalde succes meten en/of merken heel erg lastig. Planmatig werken staat gelijk aan het doelgericht werken. Indien de doelen helder zijn, kan worden gestart met de uitvoering. Wat hierbij van groot belang is dat bij iedere professional wordt gegaan of hij/zij daadwerkelijk kan starten en antwoord kan geven op de vraag: “Wat betekent dit gestelde doel voor mij?”. Op deze manier worden de doelen van het collectief verbonden aan persoonlijke doelen. Maak in je plan ook zeker ruimte voor evaluatie en borging. Omschrijf concreet wanneer en met wie je onderzoekt wat de stand van zaken is met betrekking tot een gesteld doel.

Bovenstaand proces werkt cyclisch en noemt men ook wel de PDSA-cyclus (Plan-Do-Study-Act).

Enkele voorbeelden:

  • Onderwijs inhoudelijke werkgroepen werken doelgericht volgens een plan van aanpak en delen minimaal drie keer per jaar hun bevindingen met het team.
  • Er wordt een onderzoeksgroep geformeerd en onderzoek gedaan naar hoe Chromebooks kunnen bijdragen aan gepersonaliseerd onderwijs.
  • Alle leerkrachten zijn gemakkelijk in staat een EDI-les te verzorgen.
  • De rekenresultaten gaan schoolbreed omhoog met 15% conform van wat van de populatie verwacht mag worden.
  • De visie, missie, merkwaarden en kernkwaliteiten van de school zijn opnieuw vastgesteld en zichtbaar in gedrag.
  • Ons IKC heeft één geïntegreerd volgsysteem voor alle kinderen gedragen door alle medewerkers.
  • De professionals kennen de leerlijn rekenen en zijn in staat een passend groeidocument samen te stellen voor kinderen die dit nodig hebben.

Aan alle bovenstaande doelen kunnen gemakkelijk concrete activiteiten gekoppeld worden. Dit kunnen individuele activiteiten zijn, maar ook collectieve activiteiten voor het hele team.

 

tips

  • Vind als schoolleider niet alleen het wiel uit. Bouw samen met je team een concreet plan van aanpak en formeer een stuurgroep (leidende coalitie, Kotter) zodat het eigenaarschap hiervan nooit bij slechts één persoon komt te liggen.
  • Ga van te voren na hoe (en wanneer) interventies geëvalueerd kunnen worden. Dit zorgt aan de voorkant voor meetbare/merkbare doelen.
  • Via bijvoorbeeld een “dagstart” of “weekstart” (Lean) houd je de voortgang van het proces gemakkelijk bij!


De adviseurs van Edux weten vanuit onderzoek en vanuit praktijkervaring wat wel (en niet) werkt en welke factoren een positief effect hebben op zowel de sociaal-emotionele als de cognitieve ontwikkeling van het kind. Daarom denkt Edux graag met je mee. Door onze ruime ervaring in het begeleiden van processen en planmatig werken bouwen we graag met scholen een plan op maat. Samen maken we keuzes op basis van bijvoorbeeld een trend in leerresultaat of een waargenomen gedragsverandering bij de kinderen om vervolgens een passende  interventie te bepalen. Natuurlijk staat de leerkracht hierbij centraal!

Nationaal-Programma-Onderwijs.jpg

Meer weten? 

Wil je meer weten over goed onderwijs of over de mogelijkheden voor inzet rondom het Nationaal Programma Onderwijs? Stel je vragen aan een van onze adviseurs.

 

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF