OVER EDUX

Nieuws

De kracht van goed onderwijs - Het belang van het mentoraat in het VO

21 april 2021

We leven in een dynamische wereld, elke dag is anders. Elk kind moet alle kansen krijgen om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Aandacht voor diverse facetten van de ontwikkeling is hierbij essentieel. Deze keer richten wij ons op ‘een goede mentor in het voortgezet onderwijs’.

Om kinderen en jongeren de kans te geven om zich te ontwikkelen en hun talenten te benutten, zijn sterke professionals nodig. Deskundige vaardige mensen. Uit herhaalde onderzoeken naar onderwijsinterventies blijkt dat de leerkracht er écht toe doet. Sterk docenthandelen kan het verschil maken, niet alleen op het gebied van de didactische vaardigheden, maar ook op het gebied van de executieve functies, de sociaal-emotionele ontwikkeling, en ga zo maar door.

De beste inzet om zowel cognitieve als sociaal emotionele vorderingen te maken, is het hebben van een sterke docent voor de klas. Juist in turbulente tijden is het waardevol om te investeren in klassenmanagement, effectieve instructie (waar mogelijk in kleinere groepen), grip op de groep en tijd voor individuele gesprekken met alle jongeren.

Leerlingbegeleiding is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de school. De mentor is echter koploper op het gebied van begeleiding van diens leerlingen, zowel individueel als in groepsverband. Een goede invulling van het mentoraat bevordert de relaties in de dynamische driehoek: die van leerling, docent en ouders. De mentor krijgt te maken met de leerling als persoon, als mens. Daarnaast is er contact met andere docenten en is het belangrijk dat de mentor wordt ondersteund, onder andere door het Zorg- en Adviesteam (ZAT). 

Het mentoraat wordt op scholen verschillend ingevuld maar de taken hebben betrekking op de volgende vier belangrijke gebieden (Bakker- de Jong & Mijland, 2009):

  1. Begeleiding bij het leren leren, door te werken aan studievaardigheden en studieplanning.
  2. Begeleiding bij de psychosociale ontwikkeling, ook wanneer er zich hier problemen in voor doen.
  3. Begeleiding bij het leren kiezen, met aandacht voor profielen, vakken en vervolgonderwijs.
  4. Het optimaliseren van de leef- en werksfeer in de klas en binnen school.

Kortom: een pittige taak, en tegelijkertijd een hele mooie taak met veel impact!

Maak gebruik van de kracht van jouw mentoraat zodat de individuele leerling én de groep als geheel (online) gezien blijven. Zeker in deze tijd met meer onderwijs op afstand. Wat is bij jou op school de visie op het mentoraat? Wat maakt dat jij plezier hebt en behoudt in de ontwikkeling van de jongeren uit jouw mentorgroep?

 

Tips om het mentoraat (online) vorm te geven:

  • Zorg voor een goede balans tussen groepsgerichte tijd en individuele tijd. Zet voldoende groepsgerichte activiteiten in, zodat de groep elkaar blijft ontmoeten en ter bevordering van het pedagogisch klimaat in de klas. 
  • Zet energizers in. Zoals al lang bekend is, zorgen deze voor een actieve houding, energie en focus. Leerlingen komen samen in actie en hebben plezier.
  • Zet actieve, ondersteunende werkvormen in. Ook tijdens online mentoruren kun je gebruik maken van energieke, toffe werkvormen gericht op kennis delen, verwerking lesstof en groepsvorming.

 

De adviseurs van Edux weten vanuit onderzoek en vanuit praktijkervaring wat wel (en niet) werkt en welke factoren een positief effect hebben op zowel de sociaal-emotionele als de cognitieve ontwikkeling van het kind. Daarom denkt Edux graag met je mee. Door onze ruime ervaring in het begeleiden van processen en planmatig werken bouwen we graag met scholen een plan op maat. Samen maken we keuzes op basis van bijvoorbeeld een trend in leerresultaat of een waargenomen gedragsverandering bij de kinderen om vervolgens een passende  interventie te bepalen. Natuurlijk staat de docent hierbij centraal!

 

Nationaal-Programma-Onderwijs.jpg


MEER WETEN? 

Wil je meer weten over goed onderwijs of over de mogelijkheden voor inzet rondom het Nationaal Programma Onderwijs? Stel je vragen aan een van onze adviseurs.

 

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF