Trainingen voor onderwijs en kinderopvang

Trainingen

+ VERSCHILLENDE TRAININGEN IN HET STAP-SCHOLINGSREGISTER

 

Pedagogisch Educatieve Beeldcoaching (PEB) in de babygroep

24 januari 2023

Opleiding voor professionals en pedagogisch coaches van een babygroep en/of verticale groep gericht op het coachen en begeleiden van pedagogisch medewerkers waarbij het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s centraal staat.  
De PEB-babyspecialist heeft na het behalen van het certificaat de bevoegdheid om pedagogisch medewerkers van de babygroep in ontwikkeling te zetten, zowel individueel als in groepsverband, om het certificaat babyspecialist uit te rijken en de kwaliteit te borgen. Baby’s laten ons zien hoe ze zich ontwikkelen. PEB leert door gebruik van beelden deze signalen te zien en te duiden waardoor de professionals baby’s beter kunnen ondersteunen in hun groeiproces. Preventief investeren draagt bij aan veilige gehechtheid voor de toekomst van het kind. Iedere baby is uniek, en vraagt een specifieke benadering wat het welbevinden verhoogt. Vanuit een basis van welbevinden leert de baby en kan hij zich uiten door lichaamstaal en beginnend brabbelen. Wanneer er op deze babyinitiatieven sensitief en responsief wordt gereageerd kan de baby zich veilig ontwikkelen. Initiatieven van baby’s zijn klein en op microniveau goed zichtbaar te maken. PEB leert professionals signalen van baby’s te zien en te kunnen duiden.  

Werkwijze  

 • Met beelden op microniveau kijken naar de initiatieven van baby’s 
 • Met beelden inzicht krijgen in de lichaamstaal en in de ontwikkeling van baby’s 
 • Met beelden leermomenten vaststellen en omzetten in leerdoelen 
 • Met beelden ontwikkelingsgericht aansluiten bij de kwaliteiten van de professionals 
 • Feedbackgesprekken voeren aan de hand van het beeldmateriaal zowel individueel als in teamverband 
 • Persoonlijke ontwikkelingen van professionals met beeld zichtbaar maken 
 • Teamontwikkelingen met beeld zichtbaar maken 

doelstellingen

Het opleidingstraject is gericht op het verwerven van onderstaande competenties:   

 • Met beelden leermomenten (pedagogische en coaching) vaststellen en omzetten in leerdoelen.  
 • Is in staat de professional betekenis te laten geven aan kind initiatieven. 
 • Succesvolle interactie te herkennen en te analyseren.  
 • Initiatieven en ontwikkeling van kinderen herkennen via beelden.  
 • Feedbackgesprekken met professionals te voeren. 
 • Is in staat professionals in ontwikkeling te zetten. 
 • Vanuit basiscommunicatie coachen en gesprekstechnieken (her)kennen en beheersen (luisteren, ontvangen/samenvatten en doorvragen).  
 • Anderen te stimuleren, uit te dagen en te inspireren. 
 • Een professionele coaching relatie opbouwen tussen zichzelf en de ander. 
 • Omgaan met weerstand en onverwachte situaties. 
 • Coaching plannen samenstellen, zowel individueel als in teamverband. 
 • Begeleiden en ondersteunen van professionals; het leerproces van de professionals kunnen benoemen, begeleiden en stimuleren. 

Cursusinformatie

Doelgroep
Professionals en pedagogisch coaches van een babygroep en/of verticale groep met een relevante pedagogische vooropleiding  


Opzet
Uitwisseling in kleine groepen tot maximaal 6 deelnemers.


Certificering  
Voorwaarden behalen certificaat:  
Bijwonen van de 12 dagdelen en bij tenminste 10 bijeenkomsten recent beeldmateriaal meenemen.  
De eindpresentatie bestaat uit een filmcompilatie.  
Na het behalen van dit Edux certificaat is de VIB Babyspecialist in staat professionals die met baby’s werken te begeleiden, coachen en in ontwikkeling te zetten en is tevens bevoegd tot het uitreiken van certificaten Babyspecialist. 


Data en tijden
24-01-2023;  10.00-14.00 uur
14-02-2023;  10.00-14.00 uur
10-03-2023;  10.00-14.00 uur
07-04-2023;  10.00-14.00 uur
25-04-2023;  10.00-14.00 uur
19-05-2023;   10.00-14.00 uur
09-06-2023;  10.00-14.00 uur
30-06-2023;  10.00-14.00 uur
05-09-2023;  10.00-14.00 uur
22-09-2023;  10.00-14.00 uur
06-10-2023:  10.00-14.00 uur
03-11-2023;   10.00-14.00 uur

De cursus zal doorgang vinden bij voldoende deelnemers. Deelnemers ontvangen hierover uiterlijk twee weken voor start van de training bericht.

Locatie
Edux locatie Eindhoven (Beemdstraat 1 5653 AM, Eindhoven)

Studiebelasting
12 bijeenkomsten van 4 uur 
Praktijkmateriaal voorbereiden: 1,5 uur per bijeenkomst 
Eindpresentatie: 8 uur 

Kosten
€ 1.920,- p.p. (vrij van BTW)

Meer weten? 

Wil je meer weten over PEB in de babygroep? Neem contact op met Marieke Rietbergen | m.vanhaperen@edux.nl |06-25679052.


Inschrijven

 

 Edux biedt ook de mogelijkheid tot incompany trainingen. Het is ook mogelijk een training op maat te laten maken. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.