Agenda

Agenda overzicht

24 juni 2021

Netwerk Integrale KindCentra

Tijdens het schooljaar 2020-2021 gaat het IKC-netwerk verder! Het IKC-netwerk is een samenwerking tussen Edux en PACT vo...
30 juni 2021

VVE Basistraining (Blended Learning)

Veel kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen werken met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE...
30 juni 2021

Pedagogische keuzes en dilemma’s 0-4 jaar

Gebaseerd op het boek ‘Trapsgewijs’: Bijl- van Gelder, H., Wally, T. Omgaan met opvallend gedrag van jonge kinderen. Er ...
1 juli 2021

Pedagogisch-beleidsmedewerker/VE Coach (1-7)

Vanaf 2019 zijn op alle kinderdagverblijven pedagogisch beleidsmedewerker/coaches werkzaam. Januari 2022 zijn locaties d...
5 juli 2021

De verbindende factor binnen jouw IKC (3-11)

Bij de ontwikkeling van een IKC gaat het niet alleen over het toevoegen van extra diensten aan een traditionele school o...
25 augustus 2021

VVE training Peuterplein (26-08)

Als je werkzaam bent op een VVE-locaties eist de wet IKK dat je geschoold bent in VVE. Dit traject is bedoeld voor instr...
7 september 2021

Nieuw: Netwerk kwaliteitsmedewerkers (7-9)

Voor alle professionals in het po die zich bezighouden met kwaliteit Wat neem jij mee uit het rapport van de staat van ...
14 september 2021

Pedagogisch coach binnen de kinderopvang (IKK proof) Regio Eindhoven (14-09)

Wil je als pedagogisch coach/beleidsmedewerker aan de slag of je vaardigheden als coach versterken, én een cursus die is...
14 september 2021

Pedagogisch coach binnen de kinderopvang (IKK proof) Regio Arnhem (14-09)

Wil je als pedagogisch coach/beleidsmedewerker aan de slag of je vaardigheden als coach versterken, én een cursus die is...
14 september 2021

Video Interactie Begeleiding en Coaching (IKK proof) - Eindhoven

De pedagogische kwaliteit van de professional vormt een belangrijke factor in het welbevinden en de ontwikkeling van kin...
15 september 2021

Pedagogisch coach binnen de kinderopvang (IKK proof) Regio Breda (15-09)

Wil je als pedagogisch coach/beleidsmedewerker aan de slag of je vaardigheden als coach versterken, én een cursus die is...
15 september 2021

Spelen met peuters (15-9)

We weten allemaal dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen, zeker de aller jongsten. In deze scholing gaan we dieper ...
20 september 2021

Beleef het op de BSO! (20-09)

Wil jij als pedagogisch professional handvaten krijgen om de BSO- kinderen goed in beeld te krijgen op het gebied van we...
21 september 2021

Oog voor interactie (21-9)

De training Oog voor interactie is een landelijk gecertificeerd aanbod voor de kinderopvang door ROCvA en het NJI.De tra...
7 oktober 2021

Verdiepingsmodule pedagogisch coach - Opvoeden doen we samen (7-10)

Samenwerking met ouders als partners in de opvoeding is essentieel om kinderen volop de ruimte te geven zich te ontwikke...