Over Edux

Team Edux

Wendy Braat-Goderie

Als ik vooruit kijk, zie ik wat nodig is; kinderen die op eigen kracht kunnen meebewegen in onze maatschappij. Kinderen die leren wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Ieder kind moet die kans krijgen. Daar hebben we professionals voor nodig met inhoud, lef en ambitie. Professionals met een onderzoekende houding, steeds aanpassen, veranderen met beleid en hier weer van leren. Dat doen we samen en met elkaar.

Oorspronkelijk als leerkracht, later als orthopedagoog, en nu vooral als veranderkundige draag ik graag mijn steentje bij. Op het gebied van leren leren, onderzoekend leren, coachend lesgeven, digitale geletterdheid en activerende didactiek. Niet alleen in de scholen maar met professional in de hele jeugdketen. Een voorrecht, elke dag weer!

Adviseur
06 - 51 36 67 39
w.goderie@edux.nl
Wendy Braat-Goderie