OVER EDUX

Nieuws

Gebruik maken van essentiële leerdoelen (rekenen)

21 oktober 2020

HOE DOE JE DAT?

De eerste weken van het schooljaar zijn weer voorbij. Een periode die veelal in het teken staat van ‘de gouden weken’, gericht op groepsvorming en klassenklimaat. Heb jij echter nu ook al voldoende zicht op de didactische ontwikkelingen van jouw leerlingen? Heb je je groep goed in beeld? En weet je aan welke doelen je wilt werken? Heb je in beeld of, en zo ja welke hiaten de leerlingen hebben opgelopen in de afgelopen coronaperiode?

Om beredeneerd het leerstofaanbod af te stemmen op jouw groep, is het van groot belang om te weten wat er aan het einde van het schooljaar aangeboden moet zijn en wat er beheerst moet worden door de leerlingen. Hiervoor is de methode een leidraad, maar niet leidend! 

De belangrijkste leerdoelen in een leerjaar betreffen de ‘essentiële leerdoelen’. Dit zijn de doelen die per half leerjaar beheerst moeten worden en welke voorwaardelijk zijn voor de doelen die het volgende half leerjaar aan bod komen. De essentiële leerdoelen kunnen worden gebruikt om beredeneerd keuzes te maken in het leerstofaanbod. Wanneer je hier goed zicht op hebt, kun je ervoor kiezen om (minder belangrijke) lesdoelen over te slaan zodat er meer tijd is om goed instructie te geven op de essentiële leerdoelen. 

Edux heeft deze belangrijkste doelen inzichtelijk gemaakt per half leerjaar in de ‘essentiële leerdoelen’ voor de vakgebieden rekenen, taal en spelling. De doelen voor het rekenonderwijs zijn hier te vinden. Het overzicht van de essentiële doelen voor taal en spelling volgen eind november 2020.

Stappenplan essentiële leerdoelen gebruiken

  1. Leg de essentiële leerdoelen van jouw leerjaar naast de leerlijn van jouw methode.
  2. Bepaal de mogelijke ballast in de methode, oftewel: doelen die de methode aanbiedt, maar welke niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de essentiële leerdoelen.
  3. Markeer deze niet essentiële leerdoelen in de methode, zodat je weet waar geschrapt kan worden, indien noodzakelijk. Zo creëer je ruimte om meer tijd te besteden aan de essentiële leerdoelen.

Let op: Schrap niet zo maar leerdoelen. Doe dit beredeneerd met de taal- of rekenexpert binnen jouw school.

Wees je ervan bewust dat het gebruik van de essentiële leerdoelen meer kennis en vaardigheden vraagt, dan de eenvoudige stappen die hierboven beschreven worden. Om goed je aanbod te kunnen afstemmen op je groep, moet je zicht hebben op de didactische middenmoot, moet je kennis hebben van het verschil tussen aanbod- en beheersingsdoelen en moet je schoolambitie goed in beeld zijn.

Meer lezen over dit onderwerp? Adviseurs Marcel Peters en Nicolette Simons nemen je als intern begeleider en directeur mee in de kennis en vaardigheden in het boek ‘Werk doelgericht vanuit je schoolambitie’ (verschijningsdatum 28 januari 2021, nu al te bestellen via instondoboeken.nl of bol.com).

Meer weten of sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op!     

DOWNLOAD ARTIKEL ALS PDF