Van praktische vraag tot traject

Voortgezet onderwijs

Edux ondersteunt en begeleidt professionals in het voorgezet onderwijs bij uiteenlopende vragen en organisatievraagstukken.

Van visie naar strategie

 • Hoe vertaal je visie naar strategie?
 • Hoe implementeer je dat in je organisatie?

Edux ondersteunt het management, de vakgroep én daarmee de individuele leerling in het voortgezet onderwijs. En in alle lagen willen wij hetzelfde antwoord zien.

Organisatieontwikkeling en aanbod

 • Hoe richt je de teamvergaderingen actief in?
 • Hoe kun je loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), mentoraat en burgerschap aan elkaar verbinden?
 • Durven jullie, kunnen jullie vakken integreren?

Edux bereidt samen met jou voor hoe je de sectievoorzitters en leerkrachten actief kunt laten bijdragen aan de gewenste ontwikkeling. Samen met jou en het team bouwt Edux aan goed onderwijs.

Gedragsverandering

 • Hoe kunnen leidinggevenden in de school gewenst gedrag vormgeven en ondersteunen?
 • Hoe reageert de leerkracht op pittige gedragsuitdagingen?
 • Wat is het normkader, wat moet, wat mag, wat mag niet?
 • Handelt het team in gezamenlijkheid?

Edux onderzoekt deze vraagstukken graag samen met jou.

Herstelgelden? Denk eens aan een atelier Werkplekleren!

 • Is de inzet van herstelgelden voor jullie school gericht op het ondersteunen, opleiden en behouden van (vrij) nieuwe leerkrachten?
 • Hoe kan die ondersteuning eruitzien?
 • Al eens gedacht aan een atelier Werkplekleren? Eén dag per twee weken bereiden de leerkrachten de lessen voor. Met intervisie op klassenmanagement, mentoraat, instructie, inzet van werkvormen en vaardigheidsontwikkeling worden zij een echte collega. Geen 20% uitval van nieuwe leerkrachten in het eerste jaar. En een aanbod waarmee jouw school de juiste kandidaat op gesprek krijgt.

Edux staat je bij met raad en daad.

Wat kunnen we voor jou betekenen?
Is één van bovenstaande vragen herkenbaar voor jou? Heb je een andere vraag of wil je advies over een bepaalde situatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.