Kwaliteitscontract VIB

De VIB opleidingen worden afgesloten met een FCB erkend certificaat VIB en coachen. Om dit certificaat te behouden is het nodig een kwaliteitscontract af te sluiten. Met dit kwaliteitscontract wordt de kwaliteit bewaakt en blijft de VIB-er op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Wat houdt het Edux VIB-kwaliteitscontract in en wat krijg je ervoor:

  • Twee keer per jaar een kwaliteitskring. Tijdens deze bijeenkomsten heeft de deelnemer inbreng van eigen beelden, zowel van pedagogische situaties als van zelf gevoerde feedback gesprekken. Middels het invullen van een kwaliteitskaart wordt gecontroleerd of men nog volgens de landelijk geldende normen werkt met VIB en worden de eigen vaardigheden geoefend en getoetst.
  • Een individuele supervisie. Videobeelden uit de praktijk worden ingebracht en men krijgt daar supervisie en reflectie op.
  • Een uitnodiging voor de jaarlijkse VIB-ontmoetingsdag
  • Consultatie en advisering
  • Eens in de drie jaar vindt er een hercertificering plaats mits de deelnemer tenminste vijf kwaliteitskringen heeft gevolgd en daarbij de gevraagde beelden heeft ingebracht. Tijdens de hercertifcering laat de deelnemer middels beelden zien te voldoen aan de geldende normen.

Kosten kwaliteitscontract

€370,- per jaar (prijspeil 2022)

Voorwaarden kwaliteitscontract

Het contract voor de kwaliteitskring geldt tot wederopzegging. Zonder opzegging wordt het contract na afloop van het jaar automatisch met één jaar verlengd. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 november. Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Edux (te vinden op de website).

Na de inschrijving ontvang je een bevestiging en een uitnodiging voor de eerste kwaliteitskring.

Registratie in de AIT-databank

Wil je je na je certificering inschrijven in de databank van de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT), dan kan dat door het AIT-formulier in te vullen en te retourneren aan info@ait-spin.com.

Als je ingeschreven bent bij het AIT heb je recht op de volgende service:

  • Twee keer per jaar een nieuwsbrief en tussentijds digitale nieuwsbrieven.
  • Informatie over deelname aan studiedagen, waarvoor je persoonlijk wordt uitgenodigd.
  • Toegang tot de AIT-website (www.aitnl.org)
  • Informatie over speciale projecten via de mail.
  • De kosten bedragen € 79,50 per jaar* en worden door de AIT in rekening gebracht.
Meld je aan voor het VIB-kwaliteitscontract: