DAAD

TALENT BEGINT MET GEZIEN WORDEN

meer- en hoogbegaafdheid

Zoveel kinderen, zoveel talenten. In onderwijs en kinderopvang is gelukkig steeds meer oog voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Terecht, het is belangrijk dat ieder kind de kans krijgt zijn of haar eigen pad te bewandelen. Edux helpt je jouw aanbod beter aan te laten sluiten op de behoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen.

We adviseren je over de stappen die je kunt nemen om talentontwikkeling te stimuleren en regisseren. Daarvoor bieden we een handelingsgerichte aanpak, met de inzet van drie v’s: verbreden, verdiepen en versnellen.

In een plusklas bijvoorbeeld worden problemen als onderpresteren, faalangst en gedragsproblemen voorkomen. Ook hebben we oog voor de ontwikkeling van executieve functies, waarmee kinderen zelfstandig met hun mogelijkheden leren omgaan.

Als we ons als professionals inzetten om elk kind te helpen de eigen unieke talenten te ontplooien, investeren we samen in de toekomst.

gratis adviesgesprek aanvragen?

Bel voor een afspraak of laat hier je gegevens achter.