Trainingen voor onderwijs en kinderopvang

Digitalig event

Regie over digitale geletterdheid

 

Waaier-edux.pngHet event

Op woensdagmiddag 10 mei vindt het Digitalig Event ‘Regie over digitale geletterdheid’ plaats! Kinderen en jongeren groeien op in een wereld waarin technologie, internet en media prominent aanwezig zijn. Tijdens deze middag bekijken we wat dit van jouw school of organisatie vraagt. Hoe stimuleren we kinderen en jongeren om bewust en kritisch digitaal gedrag te tonen? En wat vraagt dit van jouw team en jullie aanpak?

Hou jij je bezig met de ontwikkelingen rondom digitale geletterdheid voor jouw school, stichting of kinderopvangorganisatie? Wil je gevoed worden door onze samenwerkingspartners en geïnspireerd raken door de REGIE-aanpak van Digitalig? Dan is het Digitalig Event wat voor jou!

Ons programma
13:00-13:15 Opening door Digitalig team met lancering nieuwe REGIE-spel

Na het succes van ons impactspel hebben we samen met de Kleine Grote Denkers een spel ontwikkelt dat zich richt op het stimuleren van bewust en kritisch mediagedrag bij kinderen en jongeren. Tijdens het event lanceren we dit nieuwe spel!

13:15 - 14:00 Keynote

Hoe kunnen kinderen ‘empowered’ worden zich online mediawijs te gedragen? Die vraag staat centraal in het onderzoeksproject MediaMovez van Esther Rozendaal en haar collega’s Chiara de Jong en Ying Chuck (Erasmus Universiteit Rotterdam). In dat project werken zij nauw samen met leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs door hen te betrekken als co-onderzoekers. Door met leerlingen samen te onderzoeken hoe media hun leven beïnvloeden, welke kansen en uitdagingen zij ervaren, en wat zij nodig hebben om online mediawijs te zijn, ontstaan inzichten die leerkrachten, professionals in de kinderopvang en andere opvoeders kunnen gebruiken hun media-educatie beter aan te laten sluiten bij hun leefwereld en behoeften. In deze lezing zal Esther Rozendaal meer vertellen over de participatieve aanpak van het MediaMovez project, de bevindingen, en de implicaties voor media-educatie.

14:00 - 16:00 (Workshops in twee rondes)

Taal is cruciaal bij het digitaal geletterder maken van je leerlingen. Op welke manier zijn taal en digitale geletterdheid verbonden en wat kan het opleveren om deze leergebieden te combineren? Tijdens deze workshop verken je de kansen en uitdagingen. Daarnaast krijg je zicht op de mogelijkheden om doelen vanuit het leergebied digitale geletterdheid toe te voegen aan je taalonderwijs. 

Digitale geletterdheid is in 2022 voor het eerst als leergebied meegenomen in het landelijk curriculum voor het po en de onderbouw vo. Digitale geletterdheid is een nieuw en nog geen verplicht leergebied is, de manier waarop hier aandacht aan wordt besteed is onder meer afhankelijk van de leraar die voor de klas staat. Ontwikkelingen in onze informatie - en netwerksamenleving gaan ondertussen door. Wacht je af tot de leerdoelen verplicht worden of ga je met jouw school aan de slag vanuit urgentie? Tijdens deze workshop geven we je inzicht in de inspectiekaders, de actualisatie kerndoelen en hetgeen wat al bekend is vanuit SLO en Kennisnet. We gaan in gesprek over de aanvliegroute op jouw school en denken samen na over de veranderkundige aanpak die nodig is om met het team aan de slag te gaan (en te blijven!) met digitale geletterdheid.

In deze workshop ervaar je de participatieve aanpak van het MediaMovez project. Samen met onderzoeker Chiara de Jong (Erasmus Universiteit Rotterdam) en de andere deelnemers ga je als co-onderzoeker aan de slag met de volgende vragen: Wat doe ik online en waarom? Welke voor- en nadelen kleven daaraan? Welk mediawijs gedrag is voor jou belangrijk online? Wat hindert of helpt jou om je mediawijs te gedragen online? Deze workshop biedt handvatten om kinderen op de BSO, leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs door middel van een participatieve aanpak te betrekken bij het vormgeven van media-educatie. 

Chat GPT heeft de discussie over artificial intelligence in het onderwijs naar de voorgrond gebracht. De urgentie om te weten hoe je als school en organisatie hiermee om kan gaan wordt goed gevoeld. Tijdens deze workshop richten we ons op hetgeen wat we kinderen en jongeren kunnen meegeven als het gaat om de omgang met artificial intelligence met behulp van de handvatten uit de REGIE aanpak van Digitalig.

Hoe kun je kinderen begeleiden in de digitale wereld? Al vanaf jonge leeftijd zijn kinderen dagelijks digitaal en vaak online. Thuis, op school en in de kinderopvang. Deze digitale wereld biedt veel mogelijkheden om de nieuwsgierigheid en betrokkenheid van kinderen te stimuleren. We gaan met elkaar in gesprek over vragen en dilemma’s uit de digitale samenleving en uit de dagelijkse praktijk. Gecombineerd met zelf doen en ervaren hoe je leuk en leerzaam, kritisch en bewust deelneemt aan de digitale wereld.

In deze workshop leer je ons nieuwe Digitalig REGIE-spel kennen. Door het spel zelf te ervaren ontwikkel je kennis over de eigenschappen van media en hoe deze van invloed zijn op het mediagebruik van kinderen en jongeren. Hoe speelt media in op kinderen en hoe kunnen we hen hier weerbaar tegen maken? Met dit spel worden kinderen op de BSO of in de klas spelenderwijs gestimuleerd om juist op die momenten ook bewust en kritisch te blijven denken en handelen. We wisselen hierover uit en je krijgt pedagogische en didactische tips vanuit onze REGIE-aanpak. 

16:00 - 17:00 Feestelijke afsluiting, informatiemarkt en netwerkborrel
Praktische informatie

Voor wie: kinderopvang, buitenschoolse opvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en andere organisaties die zich bezighouden met digitale geletterdheid.

Directeuren, beleidsmedewerkers, teamleiders, kwaliteitsmedewerkers, locatiemanagers, pedagogisch coaches, intern begeleiders,  zorgcoördinatoren, ICT-coördinatoren, I-coaches.

Waar: De Gruyterfabriek - Veemarktkade 8, 5222 AE ’s-Hertogenbosch

Wanneer: Woensdagmiddag 10 mei van 13:00 tot 17:00 uur

Kosten: 75,- euro

ED_438722_Regisseur_illustratie-06-1.png

ED_438722_Regisseur_illustratie-06-1.png