Trainingen voor onderwijs en kinderopvang

Trainingen

Werken met Baby’s (geactualiseerd) (12-05-2022)

12 mei 2022

Vanaf 15 juni 2021 is Edux de trotse eigenaar van de training Werken met Baby’s.  De training is door het NJi ontwikkeld. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van baby’s en babyopvang en heeft de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) gezorgd voor aangescherpte eisen. Edux heeft in nauwe samenwerking met het NJi de cursus Werken met Baby’s aangepast. De vernieuwde versie is goedgekeurd door FCB, waardoor een soepele overgang mogelijk is.

Edux verzorgt vanaf nu de train-trainer scholingsbijeenkomsten voor trainers en scholing voor beroepskrachten.

De training is gebaseerd op ‘ervarend leren’ gecombineerd met beeldcoaching. In de geactualiseerde training staan de interactievaardigheden centraal maar is er ook veel aandacht voor de taalontwikkeling, motorische en de sociaal emotionele ontwikkeling van de baby. Het effect van de training wordt versterkt als de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens de begeleiding en de teamoverleggen. In de training wordt daarom de basis gelegd voor reflecteren op eigen handelen en de rol van de pedagogisch coach.

12 mei 2022 organiseren we voor gecertificeerde trainers voor de vierde maal een feestelijke actualiseringsbijeenkomst.

Alleen trainers die de actualiseringbijeenkomst gevolgd hebben of gaan volgen, kunnen certificaten aanvragen via c.abeln@kss.nl.

Werken met Baby’s (geactualiseerd) is een training die met veel zorg is ontwikkeld en goed is onderbouwd. Tijdens deze bijeenkomst informeren we de gecertificeerde trainers over de aanpassingen en verzorgen we twee inhoudelijke workshops ter inspiratie. We hopen veel trainers op deze dag te ontmoeten, zodat we samen kunnen bouwen aan kwalitatief goede babyopvang. Na deze training kan je met de nieuwe training aan de slag en kan je certificaten bij Edux aanvragen.

Datum en inhoud Scholingsbijeenkomst:

  • 13.00 - 14.00 Toelichting op de nieuwe cursus en materialen.
  • 14.00 - 14.15 Pauze.
  • 14.15-15.15 'Breinontwikkeling' door Jolien Ramakers-Deckers.
  • 15.15 - 15.30 Pauze.
  • 15.30 - 16.30 'Wat beelden ons vertellen' door Margot Wientjen.
    Margot is opleider VIB en gaat met jullie in gesprek n.a.v de nieuwe beelden.
  • 16.30 - 17.00 Bespreken van vragen en afsluiting.  

Cursusinformatie

Voor wie?
De actualiseringsbijeenkomst is voor gecertificeerde trainers die bij NJi de train-de trainer-scholing hebben gevolgd.

Wanneer?
12-05-2022

Hoe laat?
Van 13.00-17.00.

Waar?
Edux
Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout

Kosten
€ 450,- p.p. (inclusief nieuw cursusmateriaal en toegang tot digitaal kanaal (BTW vrij).

Meer weten? 

Wil je meer weten over de Actualiseringsbijeenkomst Werken met Baby’s? Neem contact op met Gerrie Compen | g.compen@edux.nl | 06-10587481.